Warsztaty i treningi | Salus Pro Domo Warszawa

Warsztaty i treningi

Warsztaty i Treningi są interaktywnymi zajęciami, których celem jest uczenie się, wzmacnianie i doskonalenie określonych umiejętności, zależnych od potrzeb. W ich efekcie lepiej powinniśmy sobie radzić w sytuacjach społecznych, komunikacji, relacjach interpersonalnych, pełnienia ról i wykonywania obowiązków. Są przydatną formą pozyskiwania umiejętności kierowaną do osób zdrowych i z problemami psychologicznymi.

W przypadku osób z diagnozą zaburzeń psychicznych, warsztaty i treningi są istotnym dopełnieniem leczenia farmakologicznego i psychoterapii. Cechą zaburzeń psychicznych może być, obniżenie poziomu sprawnego funkcjonowania w obszarze funkcjonowania społecznego, behawioralnego, poznawczego i emocjonalnego. Dla efektywności oddziaływań, wskazane jest, aby udział w treningach i warsztatach był poprzedzony diagnozą potrzeb, oczekiwań, możliwości i rodzaju deficytów poznawczych, wymagających specyficznych treningów.

Korepetycje dla dzieci i młodzieży

Pomoc w nauce, w formie indywidualnych zajęć terapeutycznych i rozwojowych …

czytaj więcej

Warsztaty Wzmacnianie procesów aktywności poznawczej…

Powszechnie wiadomo, że normalnym procesem organizmu jest starzenie. Temu procesowi podlega…

czytaj więcej

Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców warsztaty…

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców – Warszawa …

czytaj więcej

Trening Umiejętności Społecznych dla dorosłych

Trening umiejętności społecznych jest podstawową metodą psychoterapeutyczną stosowaną…

czytaj więcej

Trening Metapoznawczy, Trening Inteligencji…

Wyniki najnowszych badań dotyczące funkcjonowania poznawczego osób z diagnozą choroby…

czytaj więcej

Trening Funkcji Poznawczych dla osób z diagnozą…

Funkcje poznawcze to np. percepcja, spostrzeganie, pamięć, zdolność…

czytaj więcej

Trening Mindfulness

Czym jest Mindfulness? …

czytaj więcej