Warsztaty i treningi | Salus Pro Domo Warszawa

Warsztaty i treningi

Warsztaty i Treningi są interaktywnymi zajęciami, których celem jest uczenie się, wzmacnianie i doskonalenie określonych umiejętności, zależnych od potrzeb. W ich efekcie lepiej powinniśmy sobie radzić w sytuacjach społecznych, komunikacji, relacjach interpersonalnych, pełnienia ról i wykonywania obowiązków. Są przydatną formą pozyskiwania umiejętności kierowaną do osób zdrowych i z problemami psychologicznymi.

W przypadku osób z diagnozą zaburzeń psychicznych, warsztaty i treningi są istotnym dopełnieniem leczenia farmakologicznego i psychoterapii. Cechą zaburzeń psychicznych może być, obniżenie poziomu sprawnego funkcjonowania w obszarze funkcjonowania społecznego, behawioralnego, poznawczego i emocjonalnego. Dla efektywności oddziaływań, wskazane jest, aby udział w treningach i warsztatach był poprzedzony diagnozą potrzeb, oczekiwań, możliwości i rodzaju deficytów poznawczych, wymagających specyficznych treningów.

Warsztaty Zdrowego Odżywiania

Dbamy o swoją przyszłość …

czytaj więcej

Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem…

Cykl spotkań, na których omówione zostaną konsekwencje…

czytaj więcej

Warsztaty Wzmacnianie procesów aktywności poznawczej…

Powszechnie wiadomo, że normalnym procesem organizmu jest starzenie. Temu procesowi podlega…

czytaj więcej

Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców warsztaty…

Warsztaty są adresowane do rodziców w różnym wieku. Celem warsztatów jest: …

czytaj więcej

Trening interpersonalny

Trening interpersonalny jest intensywnym doświadczeniem…

czytaj więcej

Trening Umiejętności Społecznych dla dorosłych

Trening umiejętności społecznych jest podstawową metodą psychoterapeutyczną stosowaną…

czytaj więcej