Leczenie depresji i stanów lękowych Warszawa - opinie | Salus Pro Domo

Leczenie depresji w Warszawie

Współczesne znaczące modele etiopatogenezy zaburzeń psychicznych, w tym zaburzeń depresyjnych nazywane są koncepcjami biologiczno-psychospołecznymi i uwzględniają komplementarność czynników biologicznych, psychicznych i społecznych w patogenezie choroby. Modele te rezygnują ze spostrzegania zaburzeń psychicznych, jako uwarunkowanych wyłącznie biologicznie, bądź wyłącznie psychogennie, podkreślają znaczenie podatności na zranienie ( wrażliwości na stres). Zwracają uwagę na znaczenie czynników stresogennych, które uruchamiają biologiczną (genetyczną) predyspozycję do zachorowania na zaburzenia psychiczne, z jaką część populacji przychodzi na świat. Podatność na zranienie to obniżony próg reagowania na społeczne bodźce, innymi słowy – wysoki poziom wrażliwości. Przez to obniżenie progu reagowania na bodźce, nawet bodźce o niskim poziomie stymulacji, stają się stresorami i mogą prowadzić do zachorowania. Leczenie depresji z perspektywy modelu biologiczno-psychospołecznego zdecydowanie zwiększa oczekiwaną efektywność leczenia.

Psychiatra – leczenie depresji w Warszawie

Pacjent nie jest zupełnie bezbronny w walce z depresją, bowiem określone cechy osobowościowe i umiejętności społeczne mogą chronić przed zachorowaniem bądź obniżać ryzyko kolejnych nawrotów epizodów choroby czy zmniejszać nasilenie objawów.

Terapia depresji w naszej klinice w Warszawie zgodnie z modelem biologiczno-psychospołecznym zakłada kompleksowe leczenie psychofarmakologiczne, a oczekiwanym efektem jest nie tylko redukcja objawów, ale i działania profilaktyczne, polegające na interwencji w biologiczne uwarunkowania wrażliwości, na przykład poprzez oddziaływania psychoterapeutyczne, kształtowanie określonych cech osobowościowych, treningi asertywności, umiejętności społecznych, wzmacnianie sposobu radzenia sobie ze stresem. Jeśli konstelacja takich czynników jak: systematyczne leczenie farmakologiczne i odpowiednie mechanizmy radzenia sobie w sytuacjach trudnych, umiejętności społeczne, oraz wspierający klimat rodzinny i oparcie społeczne układa się korzystnie dla pacjenta, to może go ona chronić przed nawrotami epizodu choroby nawet, jeśli znajdzie się w sytuacji stresogennej. Jeśli podejrzewasz,  że być może, problem depresji dotyczy Ciebie, skorzystaj z naszej konsultacji w Centrum Medycznym w Warszawie. Lekarze psychiatrzy i doświadczeni psycholodzy pomogą Ci w przezwyciężeniu problemów związanych ze zdrowiem psychicznym.

Leczenie Depresji – Psycholog – Warszawa

Program leczenia depresji w Centrum Medycznym Salus Pro Domo w Warszawie zakłada kompleksową ofertę leczenia farmakologicznego i psychologicznego. Celem jest leczenie obecnego epizodu choroby i obniżenie ryzyka nawrotów w przyszłości. Wszyscy pacjenci są pod stałą opieką lekarza psychiatry, który monitoruje leczenie farmakologiczne. Leczenie depresji przez psychiatrę i terapia lekami przeciwdepresyjnymi jest obecnie standardową metodą leczenia i zapobiegania nawrotom choroby w przyszłości. Równolegle pacjent korzysta z psychoterapii. Najnowsze badania dotyczące poszukiwania efektywnych metod leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych dowodzą, że skuteczność stosowania terapii poznawczo-behawioralnej, terapii poznawczej opartej na uważności, zmniejsza ryzyko nawrotów choroby o 44 %. Kompleksowość leczenia psychofarmakologicznego wpływa na efektywność leczenia. Psycholog z warszawskiego Centrum Medycznego Salus Pro Domo po konsultacji zaproponuje najbardziej efektywną formę indywidualnej terapii dla Ciebie i pomoże w walce z chorobą.

Centrum Medyczne Salus Pro Domo w Warszawie oferuje kompleksowy program leczenia depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej i zaburzeń depresyjno-lękowych.

Przeczytaj więcej na naszym blogu: 

Specjalista prowadzący

dr Marta Maj-Twardowska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Marta Rokicińska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Ilona Anczarska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Katarzyna Zdunik

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Magdalena Girtler

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

Mgr Łukasz Seferyn

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Marek Cichy

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

dr Jolanta Paruszkiewicz

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

dr Karina Steinbarth-Chmielewska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

dr Jolanta Chojnacka-Wójtowicz

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

dr Anna Jabłońska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

dr Urszula Trzaska (Zduńczyk)

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

dr Agata Miernicka-Bełżek

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

dr Ewa Widuch

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Lucyna Muraszkiewicz

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Ksenia Sławińska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Aleksandra Bednarska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Jolanta Rujner-Biernacka

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Ewa Brzóska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Grzegorz Zawiłowski

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

dr Malwina Nowakowska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Marek Ignaczak

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Eliza Gadoś

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Krystyna Anna Wiśniewska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Jadwiga Kubiak

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Bożena Doroszewska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Żaneta Ryszawa

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Dominika Ustjan

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Agata Trzos

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Piotr Zaremba

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Jolanta Parzuch – Świerczewska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Joanna Dowgiałło

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Paula Chibowska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE