Zaburzenia rozwojowe u dzieci (Asperger i autyzm) - diagnoza i leczenie | Salus Pro Domo Warszawa

Diagnoza i leczenie zespołu Aspergera i autyzmu u dzieci - Warszawa

Centrum Medyczne Salus Pro Domo w Warszawie oferuje diagnozę i leczenie zaburzeń rozwoju, Autyzmu i Zespołu Aspergera. Zapewniamy diagnozę i kompleksowe leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W procesie diagnostycznym zaburzeń ze spektrum autyzmu bierze udział lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, lub dorosłego, oraz psycholog kliniczny. Terapia autyzmu i Aspergera odbywa się we ścisłej współpracy z lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży/dorosłego, oraz z rodzicami dziecka.

Autyzm – Terapia w Warszawie

Pomimo szeroko zakrojonych badań naukowych z takich dyscyplin, jak genetyka, neurobiologia, psychologia, wciąż nie wiemy, jak dochodzi do rozwoju zaburzenia ze spektrum autyzmu i powstania tak nietypowego wzorca zachowania. Udało się jednak zgromadzić rzetelną wiedzę na temat mechanizmów autyzmu, poznać wczesne sygnały świadczące o zwiększonym ryzyku wystąpienia zaburzenia, a także mamy postęp w jaki sposób wspierać rozwój osób, u których występują te problemy. Nie ulega jednak wątpliwości, że życie z dzieckiem z autyzmem jest ciągle wyzwaniem i źródłem codziennych trudności. Rodzice przeżywają nieustanne poczucie bezradności i lęk, czy sprostają wyzwaniu, na ile i jak mogą wspierać rozwój dziecka, by w dorosłym życiu było samodzielne i niezależne. Niestety, zazwyczaj Rodzice wciąż są pozbawieni samym sobie i nie otrzymują należytego profesjonalnego wsparcia.

Psychiatra dzieci młodzieży w Warszawie

Centrum Medyczne Salus Pro Domo w Warszawie specjalizuje się w diagnozie i terapii autyzmu i zespołu Aspergera. W oparciu o najnowsze badania i doświadczenie oferujemy wszechstronną i efektywną pomoc. Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży we współpracy z terapeutą, wspierają rodziny dzieci z autyzmem. Pomoc obejmuje nie tylko wzmacnianie rozwoju dziecka, ale również pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów wynikających z autyzmu. Dotyczy ona między innymi:

wsparcia w akceptacji obciążającej emocjonalnie diagnozie autyzmu u dziecka,

psychoedukacji, zrozumieniu zakresu trudności dziecka, ich specyfiki,

pomoc rodzeństwu, na czy polegają trudności brata, siostry,

pomoc w radzeniu sobie z konkretnymi „trudnymi” zrachowaniami dziecka.

 

Psychoterapeuta dziecka z diagnozą autyzmu w pracy terapeutycznej wspiera:

rozwój umiejętności społecznych

rozwój zdolności komunikacji,

rozwój funkcji poznawczych,

rozwój ruchowy,

minimalizuje problemy sensoryczne,

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży w razie konieczności wprowadza leczenie farmakologiczne, którego celem często jest leczenie objawów lękowych, depresyjnych i zmienności nastroju, obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń snu, zaburzeń zachowania i emocji.

Zespół Aspergera – Terapia w Warszawie

Zespół Aspergera uważa się za zaburzenie mieszczące się  w spektrum autyzmu, i jest uważane za jego łagodniejszą formę. Jak pokazują wyniki wielu badań, istnieją jednak wyraźne różnice pomiędzy tymi dwoma schorzeniami. Zespół Aspergera wymaga profesjonalnej diagnozy klinicznej, bowiem występujące objawy mogą być mylone z innymi zaburzeniami psychicznymi i problemami psychologicznymi.

Centrum Medyczne Salus Pro Domo w Warszawie oferuje kompleksową diagnozę psychologiczno-psychiatryczną Zespołu Aspergera, oraz zindywidualizowane terapeutyczne formy pomocowe, a w razie konieczności leczenie farmakologiczne.

Proponujemy terapię w Warszawie dla osób z diagnozą Zespołu Aspergera, w tym również tzw. formę środowiskową, której celem jest wzmacnianie umiejętności społecznych w środowisku pacjenta, pomoc w adaptacji do kolejnych etapów życiowych, edukacyjnych i zawodowych. Celem terapii jest utrzymanie satysfakcjonującej jakości życia pomimo występujących cech zaburzenia.

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, oraz dorosłego w razie konieczności współpracuje z terapeutą i włącza leczenie farmakologiczne. Bywa, że jest ono uzasadnione w przypadku występowania objawów depresyjnych, lękowych, obsesyjno-kompulsywnych, i innych.

Przeczytaj więcej na naszym blogu:  


(+48) 22 690 03 15

 

Umów się na wizytę

Specjalista prowadzący

dr Jolanta Paruszkiewicz

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Paula Chibowska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE