Objawy ADHD u dzieci - terapia Warszawa | Salus Pro Domo

Leczenie ADHD u dzieci - Warszawa

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi – ADHD charakteryzuje się nieumiejętnością skupienia uwagi, impulsywnością i nadruchliwością. Symptomy zaburzenia mają wpływ na funkcjonowanie społeczne, relacje z innymi, osiągnięcia szkolne. Można powiedzieć, że ADHD to ekstremalna forma naturalnych cech ludzkich. Bywa, że trudno jest odróżnić uciążliwą aktywność dziecka, jego nieprzewidywalność i nerwowość od nadaktywności. Diagnoza ADHD zawsze powinna być przeprowadzona przez lekarza psychiatrę i psychologa dzieci i młodzieży. Objawy występujące w ADHD mogą wskazywać na występowanie innych zaburzeń np. napadów padaczkowych. Diagnoza ADHD powinna być stawiana na podstawie ustrukturalizowanego wywiadu diagnostycznego i oceny, czy zachowania dziecka są odpowiednie do wieku rozwojowego. Zwykle diagnoza jest stawiana około 6 roku życia, gdy dziecko rozpoczyna naukę w szkole. Trudności związane z ADHD utrzymują się do wieku dorastania, a nawet do dorosłości. Badania naukowe wskazują, że ADHD zwiększa ryzyko występowania w życiu dorosłym problemów ze zdrowiem psychicznym – nieprawidłowa osobowość, zachowania antyspołeczne, uzależnienia, zaburzenia depresyjne, lękowe.

Leczenie ADHD – Warszawa

Leczenie ADHD to wieloletni, systematyczny i konsekwentny proces angażujący rodzinę i otoczenie dziecka, np. środowisko szkolne. Obecnie stosowanym leczeniem ADHD jest kompleksowe leczenie farmakologiczne i psychospołeczne, stosujące strategie behawioralne i poznawczo-behawioralne.

Terapia ADHD – Warszawa

Współczesne psychospołeczne podejście do leczenia ADHD kładzie nacisk na uczenie dzieci umiejętności koncentracji uwagi, trening umiejętności poznawczych i umiejętność samokontroli, modulowania nadmiernej aktywności ruchowej. Wychowywanie dziecka z diagnozą ADHD jest dość obciążającym wyzwaniem, wiążącym się z poważnym codziennym stresem doświadczanym przez rodziców, co często ma przełożenie na klimat rodzinny nie sprzyjający „zdrowieniu”. Z tego powodu terapia dziecka z diagnozą ADHD obligatoryjnie powinna uwzględniać programy terapeutyczne dla rodziców. Celem terapii dla rodziców jest redukcja stresu, psychoedukacja, dostosowanie metod wychowania i nauczania. Programy terapeutyczne dla rodziców dostarczają wiedzy na temat specyfiki zaburzenia ADHD, sposobów postępowania z dzieckiem, kształtowania pożądanych zmian, redukowanie niepożądanych zachowań i uczenie samokontroli. Bywa, że jest zalecana systemowa psychoterapia rodzinna.

Centrum Medyczne Salus Pro Domo w Warszawie oferuje diagnozę i kompleksowe leczenie ADHD.

Przeczytaj więcej na naszym blogu:

Specjalista prowadzący

mgr Marek Cichy

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Dominika Ustjan

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Żaneta Ryszawa

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Paula Chibowska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE