Korepetycje dla dzieci i młodzieży w Warszawie

Witaj na stronie Salus Pro Domo!

Pomoc w nauce, w formie indywidualnych zajęć terapeutycznych i rozwojowych

Korepetycje z Mentorem

Oferujemy pomoc dzieciom w nauce. Korepetycje, które wzmacniają nie tylko rozwój intelektualny, ale również emocjonalny dziecka, budują wiarę we własne możliwości, wspierają i uczą, jak pokonywać trudności, uczą metod efektywnego uczenia się.

Kim jest korepetytor w roli mentora?

To doświadczony doradca, nauczyciel, wychowawca i opiekun. Osoba, która pomaga w nauce, równolegle dbając o harmonijny rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka. Ucząc konkretnego przedmiotu, nie tylko pomaga przyswoić wiedzę, ale również zainspirować się nią. Zwraca uwagę na najważniejszy element w nauce, indywidualizację w procesie edukacji. Odkrywa, wzmacnia i wykorzystuje indywidualne cechy dziecka. Wzmacnia samodzielność i odpowiedzialność dziecka za swoje działania. Uczy samoświadomości swoich stanów emocjonalnych, nastrojów i wglądu w motywy swoich zachowań. Wzmacnia poczucie koherencji i funkcjonalne style radzenia sobie z przeciwnościami losu.
Korepetytor – Mentor dzieli się swoją wiedzą i własnym doświadczeniem. Pomaga znaleźć właściwe rozwiązanie na każdy problem, udziela wsparcia i odpowiednich porad. Pomaga odkrywać i osiągać życiowe cele. Odpowiada na pytania – jak żyć?
Zajęcia rozpoczynają się od zdiagnozowania problemów dziecka w nauce, zarówno poznawczych, jak i emocjonalnych, czy też społecznych związanych np. z problemami w relacjach rówieśniczych. Ustalany jest zindywidualizowany cel i plan zajęć.
Zajęcia mają na celu wzmacnianie procesów poznawczych, uważności, koncentracji. W trakcie korepetycji proponujemy ćwiczenia energetyzujące, oddechowe, intelektualne, pobudzania organizmu.
Zajęcia uczą, jak samodzielnie i systematycznie uczyć się. Jak radzić sobie z problemami życia codziennego, stresogennymi czynnikami.
Korepetycje dla Dzieci w Warszawie

Nasi specjaliści:

Metody terapii:

Psychoterapeuci ośrodka pracują w ramach różnych podejść psychoterapeutycznych:

  • Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
  • Terapii behawioralno – poznawczej
  • Terapii Gestalt
  • Terapii strukturalno – poznawczej