Usługi

Witaj na stronie Salus Pro Domo!

Centrum Medyczne Salus Pro Domo zapewnia kompleksową pomoc w zakresie leczenia psychiatrycznego, psychoterapeutycznego
oraz pomoc psychologiczną.

Oferujemy proces leczenia psychofarmakologicznego, w którym pacjent jest współpartnerem, i w którym – w zależności
od jego woli – rodzina pacjenta może być aktywnym uczestnikiem leczenia. Tak zintegrowana pomoc, oparta na relacji
pacjent – lekarz – psycholog – rodzina, zwiększa efektywność leczenia, szczególnie w przypadku zaburzeń schizofrenicznych.
Nasze formy leczenia optymalnie łączą podejście farmakologiczne i psychologiczne.

Masz wątpliwości odnośnie wyboru odpowiedniego specjalisty?
Zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego, aby uzyskać bezpłatne konsultacje.

Diagnoza i leczenie chorób afektywnych: stany depresyjne i maniakalne, zaburzeń lękowych, nerwic

Diagnoza i leczenie chorób afektywnych: stany depresyjne i maniakalne, zaburzeń lękowych, nerwic

Diagnoza i leczenie ryzykownych stanów psychicznych

Diagnoza i leczenie ryzykownych stanów psychicznych

Diagnoza i leczenie schizofrenii i zaburzeń schizoafektywnych

Diagnoza i leczenie schizofrenii i zaburzeń schizoafektywnych

Diagnoza i leczenie schorzeń neurologicznych

Diagnoza i leczenie schorzeń neurologicznych

Diagnoza i leczenie uzależnień

Diagnoza i leczenie uzależnień

Diagnoza i leczenie zaburzeń psychicznych i procesów otępiennych seniorów

Diagnoza i leczenie zaburzeń psychicznych i procesów otępiennych seniorów

Diagnoza i leczenie zaburzeń rozwojowych, psychicznych oraz zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

Diagnoza i leczenie zaburzeń rozwojowych, psychicznych oraz zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

Diagnoza i leczenie zaburzeń seksualnych

Diagnoza i leczenie zaburzeń seksualnych

Leczenie farmakologiczne

Leczenie farmakologiczne

Mediacje

Mediacje

Mentoring życiowy, tutoring rozwojowy

Mentoring życiowy, tutoring rozwojowy

Opieka psychiatryczna i psychoterapeutyczna w miejscu zamieszkania

Opieka psychiatryczna i psychoterapeutyczna w miejscu zamieszkania

Opiniowanie sądowe psychologiczne i psychiatryczne w sprawach cywilnych oraz karnych

Opiniowanie sądowe psychologiczne i psychiatryczne w sprawach cywilnych oraz karnych

Programy promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego dla szkół, pracodawców i pracowników

Programy promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego dla szkół, pracodawców i pracowników

Psychoedukacja

Psychoedukacja

Psychoterapia, Zatrudnienie Wspomagane

Psychoterapia, Zatrudnienie Wspomagane

Psychotraumatologia

Psychotraumatologia

Szkolenia dla psychologów i studentów

Szkolenia dla psychologów i studentów

Warsztaty i treningi

Warsztaty i treningi