| Salus Pro Domo Warszawa

Nasze usługi

Centrum Medyczne Salus Pro Domo zapewnia kompleksową pomoc w zakresie leczenia psychiatrycznego, psychoterapeutycznego oraz pomoc psychologiczną.

Oferujemy proces leczenia psychofarmakologicznego, w którym pacjent jest współpartnerem, i w którym – w zależności od jego woli – rodzina pacjenta może być aktywnym uczestnikiem leczenia. Tak zintegrowana pomoc, oparta na relacji pacjent – lekarz – psycholog – rodzina, zwiększa efektywność leczenia, szczególnie w przypadku zaburzeń schizofrenicznych. Nasze formy leczenia optymalnie łączą podejście farmakologiczne i psychologiczne.

Masz wątpliwości odnośnie wyboru odpowiedniego specjalisty? Zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego, aby uzyskać bezpłatne konsultacje.

Więcej

Psychotraumatologia

Więcej

Diagnoza i leczenie schorzeń neurologicznych

Więcej

Diagnoza i leczenie chorób afektywnych: stany depresyjne i maniakalne, zaburzeń lękowych, nerwic

Więcej

Diagnoza i leczenie ryzykownych stanów psychicznych

Więcej

Diagnoza i leczenie schizofrenii i zaburzeń schizoafektywnych

Więcej

Diagnoza i leczenie uzależnień

Więcej

Diagnoza i leczenie zaburzeń psychicznych i procesów otępiennych seniorów

Więcej

Diagnoza i leczenie zaburzeń rozwojowych, psychicznych oraz zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

Więcej

Diagnoza i leczenie zaburzeń seksualnych

Więcej

Leczenie farmakologiczne

Więcej

Mediacje

Więcej

Opieka psychiatryczna i psychoterapeutyczna w miejscu zamieszkania

Więcej

Opiniowanie sądowe psychologiczne i psychiatryczne w sprawach cywilnych oraz karnych

Więcej

Programy promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego dla szkół, pracodawców i pracowników

Więcej

Psychoedukacja

Więcej

Psychoterapia, Zatrudnienie Wspomagane

Więcej

Warsztaty i treningi

Więcej

Szkolenia dla psychologów i studentów