Leczenie i diagnoza Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców warsztaty umiejętności rodzicielskich Warszawa | Salus Pro Domo

Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców warsztaty umiejętności rodzicielskich

Warsztaty są adresowane do rodziców w różnym wieku. Celem warsztatów jest:

  • budowanie prawidłowych relacji i komunikacji rodzic – dziecko,
  • wzmacnianie kompetencji rodzicielskich,
  • wypracowanie strategii konstruktywnego i empatycznego porozumiewania się oraz wychowywania bez stosowania kar i nagród,
  • umiejętności identyfikowania potrzeb własnych i dziecka, oraz wypracowanie strategii ich zaspakajania,
  • umiejętności komunikacji bez formułowania ocen,
  • umiejętności konsekwentnego wprowadzania i utrzymywania zasad, norm, dyscypliny, wspierania dziecka w ważnych dla niego sytuacjach życiowych.

W naszej ofercie mamy również warsztaty skierowane do osób, które są rodzicami od niedawna. Bycie rodzicem i świadome kreowanie tej roli w codziennym życiu wymaga wielu zmian w dotychczasowym stylu życia. Umiejętność zrównoważonego łączenia roli rodzica, małżonka, partnera i aktywności zawodowej jest wartością, która przekłada się na wszystkie sfery całego życia, od narodzenia dziecka w rodzinie do późnej starości rodziców.  Umiejętność zaspakajania własnych potrzeb, partnera i dzieci jest wyzwaniem często generującym wiele problemów w rodzinie, które mogą pojawić się wraz z narodzeniem dziecka.  Warto wówczas skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologicznej.

Odzyskać równowagę –  warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców

Warsztaty są skierowane do rodziców, którzy doświadczają frustracji, lęku, poczucia bezsilności, przejawiają impulsywne zachowania agresywne wobec problemów wychowawczych.

Celem warsztatów jest identyfikacja typowych sytuacji problemowych. Kształtowanie umiejętności w zakresie komunikacji z dzieckiem, rozumienia uczuć i stanów emocjonalnych dziecka, radzenie sobie z problemowymi zachowaniami. Zwiększenie kompetencji rodzicielskich dotyczących trzymania zasad, norm i granic wobec dziecka. Dostosowanie wymagań rodzicielskich do możliwości rozwojowych dziecka.

Zależnie od identyfikowanego problemu celem są również oddziaływania prewencyjne dotyczące ryzykownych zachowań, ryzykownych stanów psychicznych dziecka.

Specjalista prowadzący

mgr Aleksandra Bednarska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Dominika Jakubowska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Grażyna Helszer

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE