Szukaj
Close this search box.

Psychoedukacja rodziców - warsztaty Warszawa

Witaj na stronie Salus Pro Domo!

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców – Warszawa

Ktoś powiedział, że obecny świat, -wbrew pozorom,- jest niegościnny dla dzieci, i obecna Era pozostawia dzieci samym sobie. Wszyscy uważają, że dziecko przede wszystkim powinno się uczyć, a to nie prawda. Dziecko przede wszystkim powinno harmonijnie rozwijać się. Możemy zaobserwować bardzo niekorzystne zjawisko, znacznie spada ranga wychowania. Niewydolność i nieporadność wychowawcza zauważalna jest zarówno w szkole, jak i w systemie rodzicielskim. Nauczyciel przestał być wychowawcą, obecnie jest odpowiedzialny jedynie za efekty nauczania. Dzisiaj szkoła jedynie kształci, a nie wychowuje. A przecież obowiązkiem szkoły jest dbać o harmonijny rozwój, nie tylko intelektualny, ale równolegle – również emocjonalny. Pośpiech życia rodziców, ich zagubienie w pełnieniu ról rodzicielskich, brak często konsekwencji w trzymaniu zasad i norm, brak spójnego systemu rodzicielskiego i rekompensowanie dziecku braku głębszego zainteresowania, niekończącymi się zakupami i spełnianiem „zachcianek”, generuje kolejne problemy. To wszystko może wyprodukować w najlepszym razie frustratów, a w najgorszym doprowadzić do zaburzeń psychicznych.

Bezradni są rodzice, nauczyciele, bezradne i zagubione są dzieci. A statystyki i liczne doniesienia alarmują, że niebezpiecznie wzrasta zachorowalność na zaburzenia psychiczne wśród dzieci i młodzieży. Z danych statystycznych gromadzonych przez WHO wynika, że około 50% wszystkich zaburzeń zdrowia psychicznego zaczyna się w okresie dojrzewania.

Centrum Medyczne Salus Pro Domo w Warszawie oferuje warsztaty umiejętności wychowawczych dla Rodziców

Warsztaty dla młodych rodziców – Warszawa

Umyka naszej uwadze, że presji cywilizacyjnej są poddawane również nasze dzieci, co jest szczególnie niekorzystne dla ich rozwoju i prawidłowego funkcjonowania w życiu dorosłym. Rywalizacja i konkurencyjność, kult sukcesu pojawia się już na poziomie przedszkola, kształtując cechy osobowościowe dzieci, często egocentryzm, nadmierny perfekcjonizm, bądź prowokuje postawy wycofania, rezygnacyjne, poczucie osamotnienia i niskiej samooceny.

Niedojrzałość, brak mechanizmów odpornościowych i umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów, wszystko to powoduje, że są one całkowicie bezbronne i bezradne wobec napierających wyzwań rzeczywistości, już od wczesnych lat szkolnych. Całe pokolenie dzieci i młodzieży żyje w permanentnym stresie, doświadcza na co dzień frustracji, i jest pozostawione same sobie.

Zamiast uczyć ich jak sobie radzić z trudnymi emocjonalnie zdarzeniami, najczęściej serwujemy im komunikat – jeśli nie będziesz się uczyć, nie zrobisz studiów to wylądujesz na życiowym śmietniku. Nie pomagamy im tym, wzmacniamy lęk i niepokój. Oczywiście robimy to z miłości i z powodu naszych lęków o ich przyszłość, czy poradzą sobie w życiu. Jednak miłość rodzicielska stała się tożsama z lękiem o dziecko, a tak być nie powinno.

Warsztaty wychowawcze dla Rodziców – Warszawa

Rodzice boją się swoich dzieci, nauczyciele – boją się dzieci i rodziców. Pogubieni są w swoich rolach rodzice, pogubieni nauczyciele, a rezultatem są pogubione i osamotnione dzieci, które zazwyczaj mają w tych systemach najwięcej władzy, nie znają granic, norm i pojęcia konsekwencji w ich egzekwowaniu. Dzieci nami rządzą. Boimy się dzieci. Grupa rówieśnicza, tak ważna dla rozwoju na każdym etapie dorastania staje się przede wszystkim nieprzyjazna, dominuje w niej agresja, rywalizacja i konkurencyjność już od wieku przedszkolnego

Budujemy pokolenie, które będzie charakteryzowało i już charakteryzuje: cynizm  ,egoizm, hedonizm, konsumpcjonizm, wszechobecny kult jednostki – budujemy pokolenie narcystyczne, a to musi rodzić poważne problemy w funkcjonowaniu naszych dzieci w życiu dorosłym. Być może uda nam się wykształcić nasze dzieci, rozwinąć intelekt, być może będą potencjalnymi naukowcami i noblistami, ale bardziej prawdopodobne jest to, że zaburzenia emocjonalne nie pozwolą im w pełni korzystać ze swojego potencjału intelektualnego i nie będą mieli poczucia szczęśliwości i dobrej jakości życia.

Centrum Medyczne Salus Pro Domo w Warszawie oferuje warsztaty wychowawcze dla Rodziców.

 

Nasi specjaliści:

Metody terapii:

Psychoterapeuci ośrodka pracują w ramach różnych podejść psychoterapeutycznych: