mgr Ilona Anczarska

Jestem absolwentką studiów psychologicznych na UKSW oraz podyplomowych studiów na SWPS z zakresu psychologii społecznej. Szkoliłam się w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP oraz fundacją ETOH, kończąc m.in. Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Kurs Brief Therapy Solution i szkolenie w zakresie pracy z młodzieżą. oraz także m.in. w krakowskim KTM gdzie uczestniczyłam w rocznym kursie  z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych. Otrzymałam także certyfikat Niebieskiej Linii specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obecnie jestem w procesie specjalizacji w nurcie terapeutycznym TSR nastawionym na rozwiązania. Współpracuję z uczelnią APS prowadząc zajęcia dla studentów z zakresu umiejętności psychologicznych.

Pracuję z osobami przechodzącymi kryzys, potrzebującymi wsparcia i pomocy w odzyskaniu kierowania własnymi emocjami i życiem. Poczucie kryzysu może wystąpić w obliczu nagłej losowej sytuacji, kryzysu w relacjach bądź wewnętrznego konfliktu z samym sobą . Nagromadzone emocje mogą mieć wpływ na obniżenie poziomu logicznego myślenia,  poczucia sensu i wpływu w otaczającej nas rzeczywistości. W efekcie możemy się liczyć ze spadkiem aktywności, huśtawką emocji, utratą energii i spadkiem poczucia własnej sprawczości i wartości.

Każdy człowiek jest dla mnie osobną, integralną istotą posiadającą w sobie potencjał pomocny w poszukiwaniu siebie. Pomoc kryzysowa, którą oferuję, ma na celu przywrócenie równowagi psychicznej oraz umiejętności samodzielnego pokonywania wyzwań. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą od 12 roku życia. W zakresie pracy z młodzieżą, zdobywałam także doświadczenia współpracując z placówkami wychowawczymi oraz prowadząc szereg warsztatów w szkołach z zakresu umiejętności osobistych i społecznych.

Zapraszam do kontaktu rodziców, którzy mają trudności z dziećmi ze względów wychowawczych oraz dzieci / młodzież szukających pomocy w znalezieniu efektywnych sposobów, jak

  • lepiej zrozumieć siebie i innych,
  • bardziej skutecznie porozumiewać się z innymi,
  • poprawić własne samopoczucie,
  • podnieść poziom własnej energii ,
  • urealnić poczucie własnej wartości

Rezerwacja wizyty

Masz wątpliwości odnośnie wyboru odpowiedniego specjalisty? Zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego, aby uzyskać bezpłatne konsultacje.