Szukaj
Close this search box.

Leczenie demencji starczej w Warszawie

Witaj na stronie Salus Pro Domo!

Oferujemy kompleksową diagnozę w kierunku objawów zaburzeń psychicznych i poziomu sprawności procesów poznawczych, oraz leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne.

Proponujemy profilaktykę zdrowia psychicznego seniorów poprzez poszukiwanie i aktywizowanie zasobów psychicznych, zwracającą uwagę na świadome kreowanie własnego świata i stylu funkcjonowania, w sposób, który wzmacnia dobrostan psychiczny, chroni przed jego pogorszeniem i procesem długotrwałego leczenia.

Wobec jednoznacznych danych demograficznych, wskazujących na „ starzenie się” polskiego społeczeństwa, zwracamy uwagę na konieczność objęcia szczególną opieką seniorów, działaniami wzmacniającymi ich zdrowie psychiczne. Zwracamy społeczną uwagę na fakt, że naturalnym stanem osób starszych jest pogodne starzenie się i jak najdłużej aktywne społecznie.

Badania i statystyki dowodzą, że na depresję cierpi 30% osób powyżej 65 roku życia. Ryzyko zwiększa się wraz z wiekiem. Występuje ona, u co czwartej osoby w wieku 65 – 79 lat, a co u trzeciej po 80 rż. Na stu emerytów aż trzydziestu ma objawy depresji, które często są mylone, nawet przez specjalistów z naturalnymi objawami starzenia się, pogarszającą się z wiekiem kondycją fizyczną i pogorszeniem procesów poznawczych.

 Niediagnozowane i nieleczone, przewlekłe stany depresyjne, zwiększają ryzyko pogarszającej się kondycji fizycznej, wzmacniają objawy psychosomatyczne, a oczekiwana efektywność farmakologicznego leczenia chorób somatycznych jest trudno osiągalna. W efekcie tego błędnego koła, seniorzy jeszcze bardziej zamykają się w funkcjonowaniu jedynie na poziomie domu, przestają dbać o siebie, szybko tracą siły, energię i motywację życiową. Wymagają codziennej opieki rodziny i służb społecznych. Wyniki badań dowodzą, że stany depresyjne seniorów są bardziej niebezpieczne niż w przypadku osób młodych, młodzi lepiej radzą sobie z nimi lepiej.

WZMACNIANIE PROCESÓW AKTYWNOŚCI POZNAWCZEJ – ZACHOWAĆ MŁODOŚĆ UMYSŁU

Powszechnie wiadomo, że normalnym procesem organizmu jest starzenie. Temu procesowi podlega również mózg. Po 60 roku życia, naturalnym procesem jest zmiana naszego funkcjonowania intelektualnego, np. takich procesów poznawczych, jak pamięć robocza, odpowiedzialna za krótkotrwałe utrzymywanie i przetwarzanie nowych informacji, zdolność zapamiętywania, koncentracja, selektywność, podzielność uwagi, pamięć wzrokowa i słuchowa. Nie oznacza to jednak, ze nie możemy temu przeciwdziałać, że jesteśmy bezsilni i bezradni wobec tych naturalnych procesów. Wyniki badań naukowych podkreślają, że mózg posiada zdolności regeneracyjne. Dzięki przemyślanej stymulacji umysłu możemy kształtować jego właściwości i przeciwdziałać procesom starzenia się. Dla zachowania dobrego poziomu funkcji poznawczych, ważne jest, aby stale je ćwiczyć i wzmacniać.

Leczenie demencji starczej w Warszawie

Proponujemy spotkania psychoedukacyjne, których celem jest wzmacnianie funkcjonowania poznawczego. Poznanie strategii i metod wpływu na usprawnienie funkcjonowania intelektualnego, wzmacnianie funkcji językowych i zasobów słownictwa. Zwrócimy uwagę na problemem zniekształceń poznawczych, które warunkują spostrzeganie zarówno siebie jak i innych, oraz otaczającego nas świata. Poznamy sposoby radzenia sobie ze zniekształceniami poznawczymi, które ochronią przed byciem ich ofiarą, a tym samym mają znaczny wpływ, na jakość naszego życia. Zajęcia warsztatowe będą miały na celu ćwiczenie funkcji poznawczych, dzięki którym można dłużej zachować „młodość umysłu”.

Jeśli zakończyłeś swoją karierę zawodową, lecz chcesz pozostać sprawnym intelektualnie, czuć się wartościowym i potrzebnym członkiem społeczności, nie popaść w bezczynność i rutynę, poczucie beznadziejności i bezradności, zapraszamy na warsztaty wzmacniania procesów poznawczych.

TECHNIKI UWAŻNOŚCI (MINDFULNESS): MNIEJ STRESU, BARDZIEJ “TU I TERAZ”

Mindfulness, tłumaczony na język polski, jako ‘uważność’ lub ‘uważna obecność’, jest szczególnym sposobem kierowania uwagi w chwili obecnej na nas samych, innych oraz świat wokół. Jest umiejętnością, którą można rozwijać za pomocą różnych technik, między innymi medytacji lub jogi. Praktykowanie Mindfulness pomaga zmniejszyć negatywne fizyczne i psychiczne efekty stresu, a także rozwija efektywniejsze sposoby na stresujące doświadczenia.

Badania pokazują, że bycie bardziej świadomym emocji i myśli pomaga lepiej sobie z nimi radzić. Na poziomie neurologicznym badania pokazują, iż praktykowanie technik uważności może opóźniać  proces starzenia, wspomagać układ immunologiczny, pomagać w zasypianu oraz zmniejszać ciśnienie krwi.

W zależności od potrzeb, spotkania mogą mieć charakter dwu i półgodzinnych warsztatów realizowanych w formie cyklicznej, lub przyjąć  inną formę.

Przeczytaj więcej na naszym blogu:

Demecja starcza (otępienie) – jak ją leczyć?

Metody terapii:

Psychoterapeuci ośrodka pracują w ramach różnych podejść psychoterapeutycznych:

MASZ WĄTPLIWOŚCI ODNOŚNIE WYBORU SPECJALISTY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI