Trening Mindfulness Warszawa | Salus Pro Domo

Trening Mindfulness Warszawa

Czym jest Mindfulness?

W języku polskim Mindfulness najczęściej określa się mianem uważności. Bycie uważnym jest tu rozumiane jako:

  • koncentracja na chwili obecnej
  • nierozpamiętywanie przeszłości oraz nieanalizowanie co może przynieść ze sobą przyszłość
  • koncentrowanie swojej uwagi na tym wszystkim co dzieje się dookoła nas
  • nieosądzanie wszystkiego co się pojawia w kategorii złe i dobre

Korzyści z praktyki Mindfulness

Praktykowanie Mindfulness pomaga zmniejszyć negatywne fizyczne i psychiczne efekty stresu, a także rozwinąć bardziej efektywne sposoby reagowania na stresujące doświadczenia. Poprzez naukę technik uważności zwiększa się świadomość myśli, emocji oraz ciała co pozwala na skuteczną pracę z nawykowymi sposobami funkcjonowania. Badania pokazują, iż Mindfulness może być skutecznym środkiem pracy z chorobami psychosomatycznymi, obniżonym nastrojem oraz depresją.

Czy Mindfulness ma coś wspólnego z terapią?

Mindfulness może być wykorzystywany przez terapeutę. Sam w sobie nie jest jednak formą terapii, nie jest też treningiem interpersonalnym. Spotkania mają charakter warsztatowy, czyli 80% ćwiczeń i praktyki na 20% teorii.

Czy Mindfulness ma coś wspólnego z medytacją? Obawiam się, czy nie stoi w sprzeczności z moją religią.

Na Mindfulness składają się zarówno praktyki formalne (medytacje i delikatne ćwiczenia fizyczne) jak i praktyki nieformalne, czyli codzienne czynności wykonywane w uważny sposób. Medytacje, wykonywane w ramach treningu, nie mają nic wspólnego z żadną tradycją religijną i mogą być praktykowane przez każdego. Wśród nauczycieli i praktyków Mindfulness znajdują się reprezentanci wszystkich religii, agnostycy i ateiści.

Mindfulness czerpie z wielu lat doświadczeń i badań z obszaru psychologii, medycyny oraz neurologii.

Jak pracujemy?

  • Ośmiotygodniowe Kursy Redukcji Stresu oparte na Uważności (MBSR – najbardziej znana forma treningu uważności, stworzona przez profesora Jona Kabata-Zinna w 1979 roku) – osiem spotkań trwających 2,5h odbywających się co tydzień.
  • Indywidualny tryb Kursu Redukcji Stresu opartego na Uważności – osiem spotkań trwających 1,5h i odbywających się co tydzień lub co dwa tygodnie.
  • Warsztaty weekendowe Mindfulness – sesje trwają 4h i odbywają się w sobotę i w niedzielę.

Każda z powyższych form ma charakter warsztatowy (20% wiedzy do 80% ćwiczeń). Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe oraz nagrania z praktykami uważności – do ćwiczenia w domu.

Specjalista prowadzący

mgr Grzegorz Zawiłowski

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE