Otwarty dialog - terapia Warszawa | Salus Pro Domo

Otwarty dialog - terapia Warszawa

Wszystkim osobom doświadczającym kryzysu psychicznego proponujemy spotkania psychoterapeutyczne w oparciu o podejście Otwarty Dialog. Zasadą jest tu, że w spotkaniu mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które mają znaczenie dla osoby w kryzysie, np. członkowie rodziny, przyjaciele, opiekunowie, pracodawca, współpracownicy.

Otwarty Dialog jest również sprawdzoną metodą terapeutyczną leczenia zaburzeń psychicznych, w tym również z kręgu schizofrenii. Celem metody w odniesieniu do tej grupy pacjentów jest między innymi uchronienie przed koniecznością hospitalizacji w przypadku zaostrzenia choroby.

 

Metoda otwartego Dialogu oparta jest na 7 zasadach:

  • Wczesna interwencja (w ciągu 24 h od wystąpienia kryzysu) – szybkie udzielenie wsparcia

  • Sieć społeczna

  • Elastyczność

  • Odpowiedzialność

  • Ciągłość psychologiczna (nadanie nowego psychologicznego znaczenia objawom, dzielenie doświadczenia)

  • Tolerancja niepewności (poczucie wystarczającego bezpieczeństwa)

  • Dialog (budowanie nowego rozumienia problemu)

Dobór zespołu specjalistów prowadzących spotkania jest zindywidualizowany i zależny od diagnozy i potrzeb. Zazwyczaj składa się z lekarza psychiatry i dwóch psychoterapeutów.

Więcej o Otwartym Dialogu w Kryzysie Psychotycznym przeczytasz tu.

Specjalista prowadzący

mgr Marek Cichy

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE