Centrum zdrowia psychicznego - psychologowie, psychiatrzy Warszawa ✔️ | Centrum Medyczne Salus Pro Domo

o Centrum Medycznym Salus Pro Domo

Centrum zapewnia kompleksową pomoc w zakresie leczenia psychiatrycznego, psychoterapeutycznego oraz pomoc psychologiczną. Oferujemy proces leczenia psychofarmakologicznego, w którym pacjent jest współpartnerem, i w którym – w zależności od jego woli – rodzina pacjenta może być aktywnym uczestnikiem leczenia.

Tak zintegrowana pomoc, oparta na relacji pacjent – lekarz – psycholog – rodzina zwiększa efektywność leczenia, szczególnie w przypadku zaburzeń schizofrenicznych. Nasze formy leczenia optymalnie łączą podejście farmakologiczne i psychologiczne.

Centrum jest prywatną placówką medyczną, której trzon stanowią uznani lekarze psychiatrzy i psychologowie, wśród których są specjaliści, w tym z doświadczeniem jako ordynatorzy i kierownicy przychodni, od ponad 30 lat pracujący w klinikach psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wieloletnia praktyka i bezcenne doświadczenie kliniczne naszych psychiatrów i psychologów, nabyte w bezpośredniej pracy z pacjentami cierpiącymi z powodu problemów psychologicznych i zaburzeń psychiatrycznych, pozwoliło nam na wypracowanie skutecznych programów terapeutycznych opartych na sprawdzonych wynikach badań naukowych i światowych standardach leczenia.

Tworzymy zintegrowane środowisko medyczne, którego podstawową zasadą jest praca zespołowa. Oznacza to, że zarówno diagnoza, jak i zindywidualizowane programy terapeutyczne są wspólnie opracowywane i realizowane przez lekarzy i psychologów. Taka formuła pracy pozwala na zwiększenie efektywności kompleksowego leczenia psychofarmakologicznego.

Misja społeczna

Centrum oraz Fundacja Pro Domo angażują się na rzecz zmiany świadomości społecznej dotyczącej chorób psychicznych i leczenia psychiatrycznego, zmiany postaw i stereotypowych przekonań wobec osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz na rzecz przeciwdziałania stygmatyzacji społecznej. Realizujemy hasło „Zdążyć przed chorobą”, dążąc do zminimalizowania czynników ryzyka i zagrożeń utraty dobrostanu psychicznego. Wzmacniamy zdrowie psychiczne zmieniając relacje społeczne w Państwa miejscach pracy i w szkołach Waszych dzieci.

Centrum jest placówką kierowaną przez doświadczoną psycholog kliniczną:

mgr Lucynę Muraszkiewicz

która od ponad 30 lat pracuje jako psycholog w Klinice Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Przez ostatnie 18 lat pracowała w oddziale, który powstał i funkcjonował w oparciu o nowatorski program kompleksowego leczenia pierwszych epizodów zaburzeń schizofrenicznych, którego jest autorką.