Terapia dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji w Warszawie

Witaj na stronie Salus Pro Domo!

Leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży zawsze powinno być poprzedzone kompleksową diagnozą. Trafność diagnozy determinuje efektywność leczenia psycho-farmakologicznego. Zaburzenia emocji i zachowania często łączą się tworząc różne konfiguracje diagnostyczne. O rozpoznaniu określonej jednostki decydują zarówno objawy specyficzne, jak i niespecyficzne, które mogą występować również w innych zaburzeniach. W procesie diagnostycznym decydują często nie kluczowe objawy, ale ich konfiguracje. W procesie diagnostycznym często nasuwa się zasadnicze pytanie, czy objawy zaburzenia zachowania i emocji mają charakter psychiatryczny, czy być może są natury wychowawczej, bądź są zdeterminowane stylem funkcjonowania rodziny. Dzieci bywają agresywne, złośliwe, nadaktywne, aspołeczne, tyranizujące, zmienne w nastrojach, i trudno jest często wyznaczyć granicę normy rozwojowej i patologii.

Centrum Medyczne Salus Pro Domo w Warszawie oferuje diagnozę zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży, oraz kompleksowe leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne.

Leczenie Zaburzeń Zachowania u Dzieci – Warszawa

Leczenie zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży zawsze powinno być poprzedzone profesjonalnym procesem diagnostycznym, psychologicznym i psychiatrycznym. Podstawową cechą zaburzeń zachowania jest to, że nie mieszczą się one w przyjętych normach. Pojawia się problem z przyswajaniem i przestrzeganiem norm społecznych i zasad moralnych, co może prowadzić do nieprawidłowego rozwoju osobowości. Zaburzenia zachowania powodują poważne zakłócenia w funkcjonowaniu społecznym , rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym.

Do zachowań, które uznaje się za charakterystyczne dla zaburzeń zachowania należą między innymi: agresywność wobec innych osób, stosowanie przemocy fizycznej, tyranizowanie innych, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, niszczenie przedmiotów, nasilone nieposłuszeństwo, podpalanie, kradzieże, kłamstwa.

Centrum Medyczne Salus Pro Domo w Warszawie oferuje leczenie zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży w oparciu o wyniki badań naukowych, które potwierdzają celowość i skuteczność stosowania leczenia kompleksowego, uwzględniającego kontekst intrapsychiczny i rodzinny. Proponujemy zintegrowane leczenie terapeutyczne obejmujące terapię rodzinną i indywidualną.

Leczenie Zaburzeń Emocjonalnych u Dzieci – Warszawa

Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie najczęściej mają charakter zaburzeń lękowych. Nasilenie lęku może destabilizować życie i ograniczać funkcjonowanie społeczne, prowadzić do regresu w rozwoju.

Przeczytaj więcej na naszym blogu:

Centrum Medyczne Salus Pro Domo w Warszawie oferuje kompleksowe leczenie psychofarmakologiczne zaburzeń emocjonalnych dzieci. Zgodnie z badaniami dotyczącymi efektywności  leczenia proponujemy terapię indywidualną dla dziecka i równolegle sesje rodzinne. Zależnie od potrzeb włączane jest leczenie farmakologiczne.


 

Nasi specjaliści:

Metody terapii:

Psychoterapeuci ośrodka pracują w ramach różnych podejść psychoterapeutycznych:

  • Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
  • Terapii behawioralno – poznawczej
  • Terapii Gestalt
  • Terapii strukturalno – poznawczej