Leczenie zaburzeń rozwojowych i zachowania dzieci i młodzieży Warszawa | Salus Pro Domo

Diagnoza i leczenie zaburzeń rozwojowych, psychicznych oraz zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku od 5 lat do 12 lat oraz młodzież na terapię indywidualną bądź rodzinną.

Naszą ofertę kierujemy do dzieci i młodzieży z:

 • trudnościami związanymi z koncentracją uwagi, uczeniem się,
 • problemami z radzeniem sobie z negatywnymi emocjami, w tym złością, agresją, smutkiem,
 • zaburzeniami emocjonalnymi, nadmierną lękliwością, trudnościami z rozstaniem z rodzicem, lękiem społecznym, płaczliwością, fobią, powtarzającymi się koszmarami sennymi, zaniżoną samooceną,
 • zaburzeniami zachowania (takimi jak zachowania opozycyjne, wagary, częste łamanie norm społecznych, niszczenie cudzej własności),
 • zaburzeniami autoagresywnymi (samookaleczenia, próby samobójcze),
 • zaburzeniami przywiązania (budowaniem oraz utrzymywaniem bliskich więzi z rówieśnikami i/lub opiekunami),
 • zaburzeniami jedzenia,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • po urazach psychicznych (jak rozwój rodziców, śmierć bliskiej osoby, wypadek itd.),
 • brakiem gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole,
 • niepełnosprawnością ruchową i wynikającą z tego trudnością w akceptacji ograniczeń, negatywnym jej wpływem na kształtowanie się cech osobowości,
 • z problemami wynikającymi z akceptacji i rozumienia choroby psychicznej rodzica.

Bulimia

Chorobliwa obawa przed przytyciem …

czytaj więcej

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera – co to jest? …

czytaj więcej

Leczenie ADHD u dzieci

ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi  …

czytaj więcej

Terapia Integracji Sensorycznej dla Dzieci

Uciążliwe dla otoczenia zachowania dzieci, a jeszcze bardziej dotkliwe…

czytaj więcej

Diagnoza psychologiczna dziecka

Diagnoza psychologiczna – Warszawa …

czytaj więcej

Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem…

Cykl spotkań, na których omówione zostaną konsekwencje…

czytaj więcej

Warsztaty dla rodziców dzieci z diagnozą ADHD

Warsztaty mają formę psychoedukacyjną. Celem jest poznanie specyfiki tego neurorozwojowego …

czytaj więcej