Leczenie anoreksji w Warszawie

Witaj na stronie Salus Pro Domo!

Anoreksja jest zaburzeniem odżywiania, które najczęściej jest rozpoznawane przed osiągnięciem dojrzałości. Uważana jest za problem psychiczny przede wszystkim wieku dziecięcego i młodzieńczego. Anoreksja wiąże się z problemami emocjonalnymi, ale ma swoje poważne konsekwencje dla zdrowia fizycznego. Cechuje ją silny lęk przed otyłością, zaburzenie percepcji obrazu własnego ciała, znaczący spadek wagi i odmowa utrzymywania normalnej wagi, a u kobiet  cechuje się zanikiem miesiączki. Anoreksja może prowadzić do poważnych chorób somatycznych a nawet śmierci. Za przyczynę zaburzenia uważa się biologiczną predyspozycję i niekorzystne czynniki środowiskowe.

Leczenie anoreksji w Warszawie – u dzieci i dorosłych

Leczenie Anoreksji związane jest z etiopatologicznymi uwarunkowaniami biologiczno-psychospołecznymi tego zaburzenia. Badania ostatnich lat wyraźnie wskazują na wzajemne uwikłanie złożonych mechanizmów biologicznych i psychologicznych związanych z przyjmowaniem pokarmów. Leczenie Anoreksji powinno zawsze opierać się na ocenie zagrożenia dla zdrowia somatycznego i życia, wynikającego ze zmian metabolicznych wskutek głodzenia się. Leczenie zależy od stopnia utraty wagi, powikłań somatycznych, wieku pacjenta i czasu trwania zaburzenia, jak również czynników rodzinnych. Proponowane leczenie w formie ambulatoryjnej lub konieczność hospitalizacji są zależne od utraty masy ciała.  Po wykluczeniu zagrożenia dla zdrowia fizycznego jest proponowane leczenie terapeutyczne dotyczące przyczyn psychologicznych i zapobieganie nawrotom. Często stosuje się leczenie farmakologiczne, szczególnie w przypadku towarzyszących zaburzeniu objawów depresyjnych, obsesyjno-kompulsywnych, lękowych.

Anoreksja – lekarz psychiatra – Warszawa

Anoreksja, jest zaburzeniem o złożonej wieloczynnikowej etiopatogenezie, chorobą zagrażającą zdrowiu i życiu pacjenta, dlatego zawsze powinna być diagnozowana przez lekarza psychiatrę, zanim zostaną włączone terapeutyczne formy pomocowe. Leczenie Anoreksji przez lekarza psychiatrę powinno uwzględniać:

  • Ocenę zagrożeń dla zdrowia somatycznego i życia, wynikających ze zmian metabolicznych powstałych w skutek głodzenia się.
  • Uzyskanie przyrostu wagi.
  • Leczenie powikłań somatycznych.
  • Edukację w zakresie odżywiania.
  • Modyfikowanie zachowań i nawyków związanych z jedzeniem.

Anoreksja – psychoterapia – Warszawa

Wśród terapii stosowanych w leczeniu Anoreksji podkreśla się efektywność psychoterapii psychodynamicznej, behawioralnej, poznawczo-behawioralnej i systemową psychoterapię rodzinną, bowiem uważa się, że w anoreksję uwikłane są czynniki rodzinne, związane z autonomią i niezależnością dziecka. Terapia rodzinna, szczególnie w przypadku dzieci poniżej 18 roku życia zazwyczaj jest niezbędna dla efektywnego procesu leczenia.

Centrum Medyczne Salus Pro Domo w Warszawie oferuje diagnozę i kompleksowe leczenie psychofarmakologiczne Anoreksji.

Przeczytaj więcej na naszym blogu:

Nasi specjaliści:

Metody terapii:

Psychoterapeuci ośrodka pracują w ramach różnych podejść psychoterapeutycznych:

  • Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
  • Terapii behawioralno – poznawczej
  • Terapii Gestalt
  • Terapii strukturalno – poznawczej