Leczenie i diagnozowanie chorób afektywnych Warszawa | Salus Pro Domo

Leczenie i diagnozowanie chorób afektywnych Warszawa

Program Leczenia Chorób Afektywnych i Zaburzeń Depresyjno–Lękowych

Program zakłada kompleksową ofertę leczenia farmakologicznego i psychologicznego choroby afektywnej i zaburzeń depresyjno-lekowych. Celem oferty jest leczenie obecnego epizodu choroby i obniżenie ryzyka nawrotów w przyszłości. Wszyscy pacjenci są pod stałą opieką lekarza psychiatry, który monitoruje leczenie farmakologiczne. Obecnie standardową metodą leczenia i zapobiegania nawrotom choroby w przyszłości jest profilaktyczna terapia lekami przeciwdepresyjnymi. Jednak najnowsze badania dotyczące poszukiwania efektywnych metod leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych dowodzą, że skuteczność stosowania terapii poznawczej opartej na uważności (mindfuless-based cognitive therapy MBCT) zmniejsza ryzyko nawrotów o 44%.

Podstawą merytoryczną MBCT jest spostrzeżenie, że objawom obniżonego nastroju towarzyszy negatywne myślenie i negatywne przeżywanie emocjonalne (np. dotyczące niskiej samooceny, bezradności, czy negatywnego bilansu życiowego). Istnieje wysoki poziom zagrożenia, że ta specyficzna nadwrażliwość i nagromadzenie się negatywnych myśli oraz emocji, w konsekwencji może prowokować nawroty choroby. Uważa się, że stopień głębokości przeżywania ich, jest predyktorem nawrotów choroby. Badania dowodzą, że oddziaływania psychologiczne mogą zminimalizować tę reaktywność poznawczą. Skuteczność metody jest zauważalna, zarówno w przypadku łagodzenia nasilenia objawów depresji, skłonności samobójczych, jak i tych związanych z zaburzeniami lęku napadowego i lęku uogólnionego.

Program obejmuje:

  • Psychoterapię poznawczo–behawioralną indywidualną i grupową
  • Psychoterapię psychodynamiczną
  • Terapię poznawczą opartą na uważności MBCT
  • Terapię metapoznawcza w zaburzeniach obsesyjno–kompulsywnych
  • Terapię grupową w oparciu o metodę psychodramy J. L. Moreno
  • Warsztaty psychoedukacyjne

Psychoterapia grupowa dla pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi

Psychoterapia grupowa dla pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi umożliwia poprawę objawową i funkcjonowanie społeczne. Oferujemy dwie grupy psychoterapeutyczne:

  • pierwsza w nurcie psychodynamicznym z elementami psychodramy
  • druga w oparciu o założenia terapii poznawczo – behawioralnej. O przydziale do grupy decyduje spotkanie konsultacyjno – rekrutacyjne.

Zrozumieć Napady Paniki – Warsztaty w Warszawie

Warsztaty są skierowane do osób cierpiących z powodu nagłych i silnych napadów lęku wraz z towarzyszącym im strachem przed śmiercią, omdleniem, nasilonymi objawami somatycznymi – duszności, zawroty głowy, przyśpieszona akcja serca. Celem warsztatów jest zrozumienie mechanizmu powstawania napadu paniki, nabycie umiejętności identyfikacji czynników wyzwalających napad i podtrzymujących objawy. Nauka umiejętności kontroli i strategii radzenia sobie z lękiem napadowym.

Kreować własną przestrzeń społeczną – warsztaty komunikacjiw Warszawie

Warsztaty są kierowane do osób z problemami intrapsychicznymi związanymi z lękiem społecznym, niską samooceną, obawą przed odrzuceniem, ośmieszeniem przez innych. Celem warsztatów jest przeciwstawienie się tendencjom do izolacji, marginalizacji społecznej, poczuciu osamotnienia.

Rezerwacja wizyty

Masz wątpliwości odnośnie wyboru odpowiedniego specjalisty? Zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego, aby uzyskać bezpłatne konsultacje.