mgr Jolanta Parzuch – Świerczewska

Od zakończenia studiów w 1978 roku na Wydziale Psychologi UW specjalizacja kliniczna i pracy, pracuję zgodnie ze swoim wykształceniem. W trakcie trwania mojej pracy zawodowej zdobyłam różnorodne, bogate doświadczenia kliniczne.

Zajmuję się psychoedukacją  w zakresie rozwoju umiejętności interpersonalnych. Pomagam  w poszukiwaniu własnej drogi życiowej i rozwoju osobistym.

Ukończyłam wiele treningów i szkoleń psychologicznych między innymi dwuletni Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Socjoterapii , Studium Terapii Systemowej  często korzystam także z superwizji mojej pracy terapeutycznej. Przez wiele lat prowadziłam zajęcia z zakresu psychologii stosowanej  na Wydziale Psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Mam na swoim kącie wiele opracowanych programów oraz inicjatyw  wynikających z zapotrzebowań społecznych. Współpracuję z wieloma instytucjami działającymi na rzecz profilaktyki społecznej i zdrowia psychicznego.

 

Zajmowałam się pracą terapeutyczną:

– z dziećmi i  młodzieżą sprawiającą różne problemy wychowawcze; zaburzenia  zachowania, nerwice, zaburzenia psychiczne, uzależnienia)

– z  osobami dorosłymi mającymi poważne problemy osobiste; uzależnienia,depresja, nerwice,fobie

 

Prowadzę również  terapię systemową rodzin . Towarzyszę rodzinie w rozwiązywaniu różnych sytuacji kryzysowych w  jakich może się ona znaleźć:

– różnice w postawach wychowawczych wobec dzieci,

–  trudności wychowawcze,

–  nasilenie się zaburzeń zachowania w tym autodestukcyjnych u dorastających dzieci takich jak używki,   zaburzenia odżywiania, samookaleczanie, agresja

–  kryzys małżeński,

–  choroba lub śmierć w rodzinie,

Zapraszam całe rodziny, w których pojawiły się problemy, do wspólnej pracy nad ich rozwiązaniem, oraz pary,  które znalazły się w kryzysie i widzą potrzebę zmiany funkcjonowania w swoich związkach.

Rezerwacja wizyty

Masz wątpliwości odnośnie wyboru odpowiedniego specjalisty? Zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego, aby uzyskać bezpłatne konsultacje.