Uzależnienia behawioralne - terapia w Warszawie

Witaj na stronie Salus Pro Domo!

O ile w świadomości społecznej istnieje wiedza na temat problemów alkoholowych i związanych z zażywaniem narkotyków, o tyle problem uzależnień behawioralnych jest ciągle traktowany marginalnie i z pobłażaniem, choć ze względu na skalę zasięgu, uzależnienia behawioralne stają się bardzo poważnym problemem społecznym. Tempo życia, nasilenie czynników stresogennych i ucieczka od przykrych stanów emocjonalnych, są powodem wzrostu uzależnień, które niosą ze sobą również śmiertelne ofiary. Osoby, które cechuje rodzaj deficytów umiejętności życiowych, narażone na frustrację, z problemami emocjonalnymi, z trudnościami w kontaktach interpersonalnych, z poczuciem niskiej samooceny, choćby na chwilę niwelują „ból istnienia” nadużywaniem substancji chemicznych lub zachowaniami, które prowadzą do uzależnienia.

Do uzależnień behawioralnych należą:

 • Cyberuzależnienia, od Internetu, gier komputerowych, telefonu komórkowego, telewizji
 • Patologiczny hazard
 • Uzależnienie od zakupów – Zakupoholizm
 • Uzależnienie od seksu – Seksoholizm
 • Cyberseksoholizm
 • Uzależnienie od pracy – Pracoholizm
 • Uzależnienie od sieci internetowej

Do nowo narastających uzależnień zalicza się:

 • Wizualizacje – uzależnienie od modyfikacji swojego ciała, zmiany wyglądu, operacje plastyczne i upiększanie ciała, tatuowanie się, piercing – kolczykowanie uszu, nosa, języka, rozszczepianie języka, opiłowywanie zębów, wszczepianie metalowych kółek, kolczyków, implantów podskórnych.
 • Tanoreksja – uzależnienie od opalania się, głównie kobiet od solarium
 • Bigoreksja – uzależnienie związane z poprawianiem swojej sylwetki o potrzebą posiadania umięśnionego ciała
 • Ekshibicjonizm internetowy
 • Skrajne zachowania ryzykowne np. sporty ekstremalne – base jump, wingsuit

Uzależnienia Behawioralne – Leczenie – Warszawa

Uzależnienia behawioralne często skutkują poważnymi zaburzeniami psychicznymi np. objawami depresyjnymi, lękowymi, fobiami społecznymi, mają wpływ na nie wywiązywanie się z obowiązków zawodowych, rodzinnych, z opieki nad dziećmi.  Powodują marginalizację społeczną. Każde uzależnienie jest chorobą, która ma ściśle określone kryteria diagnostyczne, ale jest procesem dynamicznym i ma swoje fazy rozwojowe, dlatego leczenie uzależnień behawioralnych powinno być zindywidualizowane i poprzedzone psychologiczną diagnozą. Terapia uzależnień behawioralnych zależy od diagnozy psychologicznej. Bywa, że leczenie uzależnień behawioralnych wymaga farmakologicznego leczenia psychiatrycznego – np. w przypadku towarzyszących uzależnieniu: stanach depresyjnych, lękowych, bezsenności, niepokoju. Nasi specjaliści z warszawskiej placówki dobiorą leczenie na podstawie diagnozy.

Terapia Uzależnień Behawioralnych

Niepokojące jest zjawisko, że uzależnionymi stają się osoby coraz młodsze wiekowo, rośnie ryzyko uzależnień w okresie adolescencji, narasta problem wśród dzieci. Nasilenie uzależnień behawioralnych związanych z technologiami cyfrowymi jest szczególnie widoczne na przełomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Uważa się, że wiek gimnazjalny jest eksplozją zachowań ryzykownych, które prowadzą do uzależnień. W poradniach leczenia uzależnień behawioralnych pojawiają się pacjenci w wieku 14 lat, ale problem mają również dzieci w wieku przedszkolnym. Na terapię trafiają nie tylko coraz młodsi pacjenci, ale równocześnie uzależnieni od wielu czynników: nadużywania napojów energetycznych, zaburzonym korzystaniem z technologii cyfrowych, sięganiem po alkohol i narkotyki. W przypadku uzależnień behawioralnych dzieci i młodzieży, podstawową formą pomocową powinna być systemowa terapia rodzinna.

Uzależnienia Behawioralne – Jak Leczyć?

Leczenie uzależnienia behawioralnego zawsze powinno być poprzedzone diagnozą psychologiczną. Specyfika uzależnień behawioralnych polega na tym, że nie da się zachować całkowitej abstynencji od czynnika uzależniającego, tak jak ma miejsce w przypadku uzależnienia od alkoholu. Ma to wpływ na sposób leczenia. Trudno, bowiem oczekiwać rezygnacji z używania Internetu, robienia zakupów.

Terapia uzależnień behawioralnych – Salus Pro Domo Warszawa

Leczenie uzależnień polega na oddziaływaniach psychoterapeutycznych prowadzonych przez psychoterapeutę, które są modyfikowane zależnie od rodzaju i fazy uzależnienia. Profesjonalnie przygotowany program zdrowienia, oparty na rzetelnej diagnozie psychologicznej jest planowany na okres wielu miesięcy i modyfikowany w trakcie leczenia. Jest zależny od cech osobowościowych, specyficznych potrzeb, zaburzeń emocjonalnych. W przypadku uzależnień behawioralnych nie stosuje się leczenia farmakologicznego, detoksykacji organizmu. Zależnie od diagnozy, poza proponowaną terapia indywidualną jest proponowana terapia rodzinna.

Centrum Medyczne Salus Pro Domo w Warszawie proponuje kompleksową diagnozę, leczenie i terapię uzależnień behawioralnych. 

Przeczytaj więcej na naszym blogu: 

Uzależnienia behawioralne – jakie są przyczyny i jak leczyć?

Nasi specjaliści:

Metody terapii:

Psychoterapeuci ośrodka pracują w ramach różnych podejść psychoterapeutycznych:

 • Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
 • Terapii behawioralno – poznawczej
 • Terapii Gestalt
 • Terapii strukturalno – poznawczej