Trening funkcji poznawczych w Warszawie

Witaj na stronie Salus Pro Domo!

Funkcje poznawcze to np. percepcja, spostrzeganie, pamięć, zdolność uczenia się, koncentracja uwagi. Są niezwykle ważne w codziennym funkcjonowaniu, pozwalają nabywać nowe informacje, gromadzić wiedzę i umiejętności, korzystać z doświadczeń, wpływają na nasze osiągnięcia intelektualne, nasze emocje i zachowanie.

Trening Funkcji Poznawczych jest kierowany przede wszystkim do osób z diagnozą zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia, depresja oraz do osób ze schorzeniami neurologicznymi, w zespołach otępiennych, spowalniając procesy demencji. Najnowsze wyniki badań podkreślają, że jedną z podstawowych cech psychoz schizofrenicznych jest obniżenie sprawności funkcji poznawczych, co ma bezpośredni wpływ na obniżenie jakości życia z powodu rezygnacji z celów, planów i ambicji życiowych. Jest to szczególnie niepokojące w przypadku pierwszych zachorowań osób młodych dorosłych przypadających na okres edukacyjny (matura, studia) czy podejmowanie pierwszych prac zarobkowych.

Współczesne, kompleksowe leczenie schizofrenii, zaburzenia schizoafektywnego i zaburzeń afektywnych powinno uwzględniać treningi funkcji poznawczych. Znane powiedzenie trening czyni mistrza ma tu swoje głębokie uzasadnienie. Całościowy program dotyczący poprawy funkcji poznawczych jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i poprzedzony diagnozą neuropsychologiczną dotyczącą rodzaju deficytów.  Pomaga realizować założone przed zachorowaniem życiowe plany i ambicje, pomimo zachorowania.

Nasi specjaliści:

Metody terapii:

Psychoterapeuci ośrodka pracują w ramach różnych podejść psychoterapeutycznych:

  • Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
  • Terapii behawioralno – poznawczej
  • Terapii Gestalt
  • Terapii strukturalno – poznawczej