Psychoterapia psychodynamiczna - terapia Warszawa | Salus Pro Domo

Psychoterapia psychodynamiczna - terapia Warszawa

W Centrum Medycznym Salus Pro Domo pracują certyfikowani psychoterapeuci psychoterapii psychodynamicznej. Nasz siedziba znajduje się w centrum Warszawy, zapraszamy wszystkie osoby, w każdej grupie wiekowej, które poszukują terapii w nurcie psychodynamicznym.

Psychoterapia psychodynamiczna jest jedną z podstawowych metod leczenia zaburzeń osobowości i zaburzeń psychicznych. Jest szczególnym doświadczeniem, w którym pacjent uczy się poznawać siebie, zdobywa nowe doświadczenia emocjonalne, nową wiedzę, uczy się nowych, adaptacyjnych wzorów reagowania i zachowania.

 

Terapia psychodynamiczna – Warszawa

W Centrum Medycznym Salus Pro Domo psychoterapeuci prowadzą również psychoterapię w nurcie psychodynamicznym.

Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna i czym różni się od innych terapii?

Modele psychodynamiczne skupiają się na wewnątrzpsychicznych cechach osobowościowych, które determinują sposób funkcjonowania człowieka, oraz na odkrywaniu nieuświadomionych przeżyć. Poszukują przyczyn zaburzeń w nieświadomych przeżyciach i doświadczeniach. Celem nurtu psychodynamicznego jest:

  • Poszukiwanie niedostrzeganych przez pacjenta przyczyn powstania objawów,
  • Zmiana defektów osobowościowych i korygowanie patologicznych struktur osobowościowych,
  • Zrozumienie, które wydarzenia i doświadczenia miały wpływ na kształt zaburzonego funkcjonowania
  • Ukształtowanie osobowości dojrzałej.

Najogólniej mówiąc proces terapeutyczny polega na uświadomieniu sobie doświadczeń z przeszłości, które następnie powinny być przeanalizowane i przewartościowane, „przepracowane”. Odreagowanie przeżyć, przepracowanie i uzyskiwanie stopniowego wglądu są warunkiem pożądanych zmian. We wszystkich podejściach psychodynamicznych występuje podobne rozumienie uwarunkowań zaburzeń.

 

Propozycje psychoterapii psychodynamicznej

W Centrum Medycznym Salus Pro Domo psychoterapeuci prowadzą psychoterapię psychodynamiczną krótko i długoterminową, zależnie od diagnozy problemów i indywidualnych potrzeb.

Nasi terapeuci posiadają certyfikaty psychoterapeuty psychodynamicznego, zgodnie ze standardami wszyscy pracują pod superwizją.

Współczesne podejście psychodynamiczne zajmuje się leczeniem zaburzeń osobowości i zaburzeń nerwicowych: lękowych, obsesyjno-kompulsywnych, dysocjacyjnych, psychosomatycznych, oraz zaburzeń psychotycznych, zaburzeń odżywiania i uzależnieniami.

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych z problemami psychologicznymi i objawami zaburzeń psychicznych, którzy chcą skorzystać z psychoterapii psychodynamicznej, krótko lub długoterminowej.

Przeczytaj więcej na naszym blogu:

Specjalista prowadzący

mgr Aleksandra Bednarska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Eliza Gadoś

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Piotr Zaremba

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Katarzyna Zdunik

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE