Diagnoza ADHD u dzieci - Warszawa - leczenie nadpobudliwości u dzieci i dorosłych

Witaj na stronie Salus Pro Domo!
Katarzyna Lewocka
Psycholog
Psycho-dynamiczny
TSR - Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Przyjmuje: Osoby dorosłe, młodzież i dzieci.

Prowadzi: Dzieci i młodzież (od 12 r.ż.) oraz młodych dorosłych, doświadczających takich trudności jak zaburzenia lękowe, depresyjne, zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju, dolegliwości psychosomatyczne (np. astma, migreny, bóle żołądka, problemy dermatologiczne), kryzysy życiowe, zaburzenia funkcjonowania seksualnego, trudności w relacjach z bliskimi, trudności w odnalezieniu partnera lub utrzymaniu związku, trudności z własną asertywnością, autonomią (niezależnością od innych), poczucie niezadowolenia z realizacji siebie i swoich możliwości, niskiego poczucia własnej wartości, nieśmiałości, lęku przed odrzuceniem itp.

Rodzaj terapii: Terapia indywidualna.