Leczenie i diagnoza Diagnoza psychologiczna dziecka Warszawa | Salus Pro Domo

Diagnoza psychologiczna dziecka

Celem postępowania diagnostycznego jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie rzeczywiste problemy sygnalizuje nam dziecko swoim zachowaniem, i co jest ich źródłem. Całościowa diagnoza funkcjonowania dziecka, oparta na rozmowach z dzieckiem, wywiadzie od rodziców, testach psychologicznych, pozwala na skuteczne zaplanowanie form pomocowych.

Na przykład, czy przyczyną niepowodzeń szkolnych, niechęci do systematycznego chodzenia do szkoły, żądaniem zapewnienia indywidualnego toku nauczania w domu, jest przysłowiowe „lenistwo”, czy też jest skutkiem np. problemów dziecka z procesami poznawczymi, uważnością i koncentracją, z brakiem umiejętności uczenia się, z dysleksją, zaburzeniami językowymi, wrażliwością na przeżywanie sytuacji stresogennych w szkole i lękliwość, niski poziom umiejętności społecznych i problemy w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami, borykanie się z odrzuceniem i agresją rówieśniczą, jest buntem i przejawem zachowań agresywnych, reakcją na porażki szkolne, a być może są skutkiem problemów w rodzinie.

Zazwyczaj pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicami i służy poznaniu problemy z perspektywy rodziców. W kolejnych spotkaniach diagnostycznych, uczestniczy dziecko, i zależnie od problemu, poza obserwacją i rozmową, psycholog wykonuje testy psychologiczne. Po skończonym procesie diagnostycznym, psycholog prezentuje rodzicom całościową diagnozę i omawia szczegółowo wyniki. Na życzenie rodziców sporządzamy opinie na piśmie z zalecaniami, w tym dla rodziców, przedszkola, szkoły.

Istnieje możliwość dalszej współpracy psychologicznej i psychoterapeutycznej z dzieckiem, rodzicami, oraz współpracy ze szkołą.

Specjalista prowadzący

mgr Aleksandra Bednarska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Dominika Jakubowska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Grażyna Helszer

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE