Szukaj
Close this search box.

Diagnoza schizofrenii, zaburzeń schizoafektywnych i leczenie

Witaj na stronie Salus Pro Domo!

W centrum Medycznym Salus Pro Domo zajmujemy się kompleksowym leczeniem chorób schizoafektywnych.

Program Leczenia Zaburzeń Schizofrenicznych i Schizoafektywnych

 • Psychoedukacja dla pacjentów i ich rodzin
 • Sesje rodzinne
 • Trening Funkcji Poznawczych
 • Trening Metapoznawczy, Trening Inteligencji Emocjonalnej
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Grupowa Psychoterapia
 • Indywidualna Psychoterapia
 • Psychoterapia Tańcem i Ruchem
 • Trening Relaksacyjny
 • Zatrudnienie wspomagane

Sesje rodzinne w leczeniu chorób schizoafektywnych – cele

 • dążenie do uczynienia rodziny bardziej kompetentną w radzeniu sobie z chorobą,
 • zmiana postaw i zachowań na bardziej korzystne dla zdrowienia i utrzymywania remisji,
 • zmniejszenie poziomu przeżywania poczucia chaosu, bezradności i osamotnienia,
 • trening komunikacji,
 • optymalizowanie sposobów rozwiązywania problemów w rodzinie i zapobieganie sytuacją stresującym,
 • obniżenie wysokiego wskaźnika ujawnianych uczuć (wzajemnego uwikłania, wrogości, krytycyzmu).

Trening Metapoznawczy, Trening Inteligencji Emocjonalnej dla osób z diagnozą choroby schizofrenicznej

Wyniki najnowszych badań dotyczące funkcjonowania poznawczego osób z diagnozą choroby schizofrenicznej i schizoafektywnej, zwracają uwagę na występujące specyficzne dla tej grupy pacjentów zniekształcenia poznawcze, które mają bezpośredni wpływ na jakość ich funkcjonowania. Przykładem takich zniekształceń jest:

 • szybkie wyciąganie wniosków, podejmowanie decyzji na podstawie niewystarczających przesłanek, zbyt małej ilości dowodów,
 • negowanie dowodów sprzecznych z tezą, zaprzeczanie informacjom, które nie są zgodne z wyrobionym poglądem,
 • tendencja do łączenia niekorzystnych dla siebie zjawisk z innymi osobami.

Inną grupę deficytów poznawczych stanowią deficyty w zakresie rozumienia i rozpoznawania stanów psychicznych, intencji, emocji, zachowań innych i swoich własnych. Zdolność ta jest podstawą do formułowania adekwatnych opinii, sądów, podejmowania decyzji, adekwatnych zachowań, decyduje o funkcjonowaniu społecznym.

Jeszcze inne deficyty poznawcze związane są z pojęciem metapamięci, czyli nasilonymi tendencjami w zakresie pamięci fałszywych wspomnień i cechą dychotomicznego myślenia, oraz charakterystyczne zniekształcenia myślenia – depresyjne schematy myślenia.

Trening metapoznawczy jest metodą interwencji poznawczo-behawioralną, której celem jest redukcja tych specyficznych zniekształceń poznawczych, utrzymujących się pomimo systematycznego leczenia farmakologicznego i remisji objawów wytwórczych. Istotnym dopełnieniem jest praca z przewlekłymi objawami psychotycznymi, które utrzymują się pomimo systematycznego leczenia farmakologicznego, celem jest obniżenie poziomu emocjonalnego przeżywania i zaangażowania w treści urojeń i halucynacji.

Przeczytaj więcej na naszym blogu: 

Metody terapii:

Psychoterapeuci ośrodka pracują w ramach różnych podejść psychoterapeutycznych:

MASZ WĄTPLIWOŚCI ODNOŚNIE WYBORU SPECJALISTY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI