Specjaliści

Nasz zespół to uznani lekarze psychiatrzy oraz psychologowie i psychoterapeuci, wśród których są specjaliści – w tym z doświadczeniem jako ordynatorzy oddziałów psychiatrycznych i kierownicy przychodni psychiatrycznych – od ponad 30 lat pracujący w klinikach psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Tworzymy zintegrowane środowisko medyczne, którego podstawową zasadą jest praca zespołowa.

Zarówno diagnoza, jak i zindywidualizowane programy terapeutyczne są opracowywane i realizowane wspólnie przez lekarzy i psychologów.
Dzięki temu efektywności kompleksowego leczenia psychofarmakologicznego, jest większa niż w podejściu tradycyjnym.

Specjaliści dla dorosłych

mgr Lucyna Muraszkiewicz

Więcej

mgr Aleksandra Bednarska

Więcej

mgr Anna Skórska

Więcej

mgr Jolanta Rujner-Biernacka

Więcej

mgr Ewa Brzóska

Więcej

mgr Grzegorz Zawiłowski

Więcej

mgr Lucyna Bury

Więcej

mgr Grażyna Helszer

Więcej

mgr Marek Ignaczak

Więcej

mgr Eliza Gadoś

Więcej

mgr Jadwiga Kubiak

Więcej

mgr Bożena Doroszewska

Więcej

mgr Żaneta Ryszawa

Więcej

mgr Dominika Ustjan

Więcej

mgr Agnieszka Brejwo

Więcej

mgr Agata Trzos

Więcej

mgr Ewa Michalska-Kocerba

Więcej

mgr Piotr Zaremba

Więcej

mgr Weronika Dziedzic

Więcej

mgr Jolanta Parzuch – Świerczewska

Więcej

mgr Maria Wolak- Chmiel

Więcej

mgr Agnieszka Żochowska

Więcej

mgr Dorota Lazar-Sito

Więcej

mgr Magdalena Pietrowska

Więcej

mgr Joanna Dowgiałło

Więcej

mgr Dominika Jakubowska

Więcej

mgr Patrycja Jagiełłowicz

Więcej

mgr Ewa Dobrzyńska

Więcej

mgr Andrzej Solarz

Więcej

mgr Rafał Żak

Więcej

Specjaliści dla dzieci i młodzieży

mgr Aleksandra Bednarska

Więcej

mgr Ewa Brzóska

Więcej

mgr Grażyna Helszer

Więcej

mgr Joanna Czech

Więcej

mgr Weronika Dziedzic

Więcej

mgr Jolanta Parzuch – Świerczewska

Więcej

mgr Maria Wolak- Chmiel

Więcej

mgr Anna Lepa

Więcej

mgr Dominika Jakubowska

Więcej

mgr Elżbieta Potempska

Więcej