mgr Joanna Dowgiałło

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem i psychoterapeutą, absolwentką Psychotraumatologii oraz Wydziału Psychologii na SWPS – Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym. Ukończyłam szkolenia dla terapeutów EMDR akredytowane przez EMDR Europe.

Obecnie w trakcie certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu Nauki o Środowisku na Uniwersytecie New Haven w USA oraz Geografii Fizycznej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR (PTT EMDR) oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTBT).

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym i EMDR, w języku polskim i angielskim.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

Odbywałam staże kliniczne i zdobywałam doświadczenie zawodowe między innymi w:

  • Klinice Psychiatrii Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie,
  • Oddziale Ogólnopsychiatrycznym
  • Zespole Leczenia Środowiskowego Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach.

 

Pracuję z osobami dorosłymi, które borykają się z:

  • Zaburzeniami afektywnymi,
  • Zaburzeniami lękowymi,
  • Zaburzeniami osobowości
  • Zaburzeniami ze spektrum schizofrenii.

Oferuję pomoc osobom, które przeżywają trudności spowodowane różnego rodzaju kryzysami życiowymi oraz traumatycznymi doświadczeniami.