Trening umiejętności społecznych - Warszawa | Salus Pro Dpmo

Trening umiejętności społecznych - Warszawa

Trening umiejętności społecznych jest podstawową metodą psychoterapeutyczną stosowaną wobec osób z rozpoznaniem zaburzeń schizofrenicznych, ma również swoje uzasadnienie w zaburzeniach osobowości np. osobowości lękliwej, unikającej, bierno-zależnej, lekach społecznych, czy zaburzeniach depresyjno-lękowych.

Swoim zakresem obejmuje wszystkie sfery życia i rozwija umiejętności z zakresu:

  • umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych,
  • sprawnej i skutecznej komunikacji w relacjach interpersonalnych,
  • rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych,
  • radzenie sobie ze stresującymi wydarzeniami życiowymi,
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
  • wzmacnianie asertywności,
  • przeciwstawianie się tendencjom do izolacji, wycofania, rezygnacji i marginalizacji społecznej.

Trening obejmuje cykl dwugodzinnych spotkań 1 raz w tygodniu.

Specjalista prowadzący

mgr Żaneta Ryszawa

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Dominika Ustjan

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Marek Cichy

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE