Diagnoza i leczenie neuropsychologiczne Warszawa | Salus Pro Domo

Diagnoza i leczenie neuropsychologiczne w Warszawie

Neuropsychologia jest dziedziną nauki opisującą związki między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem. Badanie neuropsychologiczne ma charakter funkcjonalny. Pozwala na ocenę sprawności procesów poznawczych, między innymi procesów uwagi, pamięci, procesów językowych, wzrokowo-przestrzennych, funkcji wykonawczych, ocenę praksji, myślenia.

Wyniki badania pozwalają na tworzenie profilu zaburzeń, którego interpretacja umożliwia wnioskowanie o możliwych przyczynach dolegliwości.

Wnioski z badania neuropsychologicznego formułuje się po analizie i interpretacji danych zebranych podczas rozmowy z badaną osobą, informacji od bliskich osób badanego oraz wyników przeprowadzonych testowych.

Ocena neuropsychologiczna umożliwia ocenę skuteczności wdrożonego leczenia, oraz pozwala monitorować progresję zmian.

Pracujemy z osobami u których podejrzewa się, lub zdiagnozowano: choroby ośrodkowego układu nerwowego, objawy demencji, guzy mózgu, które doznały urazów głowy,

Zajmujemy się neuropsychologiczną diagnozą zespołów otępiennych, między innymi w przebiegu choroby Alzheimera (AD), otępienia z ciałami Leweg’o (DBL), choroby Parkinsona (PD), w zwyrodnieniu czołowo-skroniowym.

Zajmujemy się osobami z rozpoznaniem padaczki i współistniejącymi psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi.

Oferujemy profesjonalne wsparcie merytoryczne i psychologiczne dla osób, które są opiekunami chorych z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

Ofertę kierujemy do osób:

 • z zaburzeniami pamięci
 • z zaburzeniami procesów uwagi
 • otępieniem
 • chorujących na padaczkę
 • z psychogennymi napadami padaczkowymi
 • z dodatnim wynikiem próby tężyczkowej
 • chorych z guzami mózgu
 • po udarach
 • chorujących na stwardnienie rozsiane
 • z zespołami parkinsonowskimi i Chorobą Parkinsona
 • u których rozpoznano chorobę neurologiczną

Rezerwacja wizyty

Masz wątpliwości odnośnie wyboru odpowiedniego specjalisty? Zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego, aby uzyskać bezpłatne konsultacje.