Oferty pracy Warszawa | Salus Pro Domo

Oferty pracy

Centrum Medyczne Salus Pro Domo w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 44 lok.12, świadczące usługi w zakresie zdrowia psychicznego: leczenie psychiatryczne oraz oddziaływania psychoterapeutyczne, podejmie współpracę z lekarzem psychiatrą dorosłego oraz lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży (również w trakcie specjalizacji).

Oferujemy pracę w zespole, którego podstawową zasadą jest kompleksowe i komplementarne świadczenie usług pomocowych w zakresie diagnozy i leczenia psychofarmakologicznego.

Oferujemy konkurencyjne warunki współpracy.

Prosimy o kontakt,

Dyrektor Centrum Medycznego Salus Pro Domo
Lucyna Muraszkiewicz
tel. 603-503-609
lucyna.muraszkiewicz@gmail.com