Psychoterapeuci uzależnień Warszawa | Salus Pro Domo Warszawa

Specjaliści

Nasz zespół to uznani lekarze psychiatrzy oraz psychologowie i psychoterapeuci, wśród których są specjaliści – w tym z doświadczeniem jako ordynatorzy oddziałów psychiatrycznych i kierownicy przychodni psychiatrycznych – od ponad 30 lat pracujący w klinikach psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Tworzymy zintegrowane środowisko medyczne, którego podstawową zasadą jest praca zespołowa.

Zarówno diagnoza, jak i zindywidualizowane programy terapeutyczne są opracowywane i realizowane wspólnie przez lekarzy i psychologów.
Dzięki temu efektywności kompleksowego leczenia psychofarmakologicznego, jest większa niż w podejściu tradycyjnym.

Specjaliści

Marek Cichy

mgr Marek Cichy

Więcej

mgr Marek Ignaczak

Więcej

mgr Jadwiga Kubiak

Więcej

mgr Agata Trzos

Więcej