Grupa terapeutyczna dla osób z epizodami psychotycznymi w Warszawie

Witaj na stronie Salus Pro Domo!

Zachęcamy osoby, które w swoim życiu doświadczyły epizodu psychotycznego, do skorzystania z naszej oferty psychoterapii grupowej. Zapraszamy osoby z diagnozą:

 • Zaburzeń z kręgu schizofrenii,
 • Choroby schizoafektywnej,
 • Zaburzeń urojeniowych.

Proces psychoterapii grupowej umożliwia lepsze zrozumienie czynników wpływających na przebieg choroby, spojrzenie na funkcje objawów z różnych perspektyw oraz przypisanie kryzysowi psychicznemu właściwego miejsca w życiu. Pozwala na budowanie wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa oraz stopniowe odzyskiwanie poczucia wpływu i kontroli nad własnym życiem. Dodatkowo, grupa stwarza przestrzeń do wzmacniania podstawowych umiejętności psychospołecznych, zwiększenia wglądu w siebie i swoje potrzeby, a także do rozwijania umiejętności identyfikacji przeżywanych emocji oraz świadomości ich źródeł. Grupa stanowi także wsparcie w odkrywaniu własnego potencjału i możliwości.

Kompleksowy model leczenia zaburzeń psychotycznych, którego celem jest obniżenie ryzyka nawrotów epizodu choroby w przyszłości i satysfakcjonująca jakość życia pomimo zachorowania, zakłada, że poza standardowym leczeniem farmakologicznym, bezwzględnie wskazane jest podjęcie psychoterapii. Po ustabilizowaniu objawów psychotycznych poprzez leczenie farmakologiczne wskazane jest podjęcie psychoterapii grupowej, której cele są modyfikowane zależnie od potrzeb uczestników grupy. Są to między innymi:

 • powiększenie obszaru wglądu w problemy intrapsychiczne,
 • analiza stylów funkcjonowania i modyfikacja dezadaptacyjnych sposobów funkcjonowania, wypracowanie nowych, bardziej przystosowawczych mechanizmów funkcjonowania, w celu obniżenia ryzyka nawrotu choroby,
 • problemy związane z lękiem przed marginalizacją społeczną, stygmatyzacją,
 • przeciwstawianie się tendencjom ku izolacji, rezygnacji, wycofania społecznego.

W Centrum Medycznym Salus Pro Domo w Warszawie grupy dla pacjentów z doświadczeniem psychozy prowadzone są przez psychologów z wieloletnim doświadczeniem pracy klinicznej z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi.

Grupy prowadzone są w nurcie psychodynamicznym. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Miejscem spotkań jest nasza placówka przy ul. Nowogrodzkiej 44/12 w Warszawie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy na konsultacje indywidualne.

Przeczytaj więcej na naszym blogu: 

Nasi specjaliści:

Metody terapii:

Psychoterapeuci ośrodka pracują w ramach różnych podejść psychoterapeutycznych:

 • Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
 • Terapii behawioralno – poznawczej
 • Terapii Gestalt
 • Terapii strukturalno – poznawczej