„Schizofrenia Dwubiegunowa”, czyli Zaburzenia Schizoafektywne

Witaj na stronie Salus Pro Domo!

Zaburzenia schizoafektywne określane, jako psychozy schizoafektywne, schizofrenia cykliczna (potocznie: schizofrenia dwubiegunowa) są diagnozowane wówczas, gdy jednocześnie, w trakcie jednego epizodu choroby występują objawy charakterystyczne dla schizofrenii i objawy afektywne. Epizody schizoafektywne mogą mieć charakter maniakalny, depresyjny lub mieszany. Oznacza to, że kolejne nawracające epizody choroby schizoafektywnej cechują się objawami typowymi dla schizofrenii i jednocześnie objawami np. maniakalnymi, lub depresyjnymi bądź są naprzemienne: depresyjne i maniakalne (typ mieszany). Klasyfikacje Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania dzielą zaburzenia schizoafektywne na:

 • Zaburzenia schizoafektywne, typ maniakalny

 • Zaburzenia schizoafektywne, typ depresyjny

 • Zaburzenia schizoafektywne, typ mieszany

Zaburzenia schizoafektywne należą do grupy psychoz, ale ciągle nastręczają problemów nozologicznych. Ich pozycja w klasyfikacji zaburzeń psychicznych nie jest jednoznaczna, a za patogenetyczne czynniki przyczynowe uważa się zarówno te dotyczące zaburzeń schizofrenicznych, jak i afektywnych. Swoje miejsce w klasyfikacjach międzynarodowych zajmują w połowie drogi pomiędzy zaburzeniami schizofrenicznymi a afektywnymi.

Uważa się, że pacjenci z nawracającymi epizodami choroby schizoafektywnej, w szczególności, gdy epizody są typu maniakalnego, powracają do dobrego stanu zdrowia i rzadziej rozwija się u nich stan defektu po przebytym epizodzie.

Czym różnią się zaburzenia: afektywne dwubiegunowe, schizoafektywne i schizofreniczne?


 • Zaburzenia schizoafektywne

   


 • Choroba afektywna dwubiegunowa

  , określana również, jako: maniakalno-depresyjna, cyklofrenia, CHAD, ang.biopolar disorder 


 • Schizofrenia

   

 

 

 

Zarówno w zaburzeniach schizoafektywnych, jak i chorobie afektywnej dwubiegunowej występują objawy afektywne w postaci objawów depresyjnych lub maniakalnych. Jednak w od chorobie afektywnej dwubiegunowej nie występują objawy charakterystyczne dla zaburzeń z kręgu schizofrenii. W chorobie schizoafektywnej, poza stanami maniakalnymi/depresyjnymi zawsze występują objawy typowe dla zaburzeń schizofrenicznych.

Rozpoznanie schizofrenii wyklucza objawy maniakalno-depresyjne, co nie oznacza, że osoby z taką diagnozą nie przeżywają również objawów depresyjnych. Jednak zaburzenia schizoafektywne należy różnicować np. z depresją postschizofreniczną. Zazwyczaj rozpoznanie choroby schizoafektywnej jest dokonywane w oparciu o więcej niż jeden epizod, w toku dalszej obserwacji choroby.

Można przypuszczać, że pod potocznym określeniem „schizofrenia paranoidalna dwubiegunowa” kryje się rozpoznanie choroby schizoafektywnej, której objawami są stany maniakalne i depresyjne, oraz objawy charakterystyczne dla schizofrenii paranoidalnej. Najczęstsze objawy paranoidalne to: urojenia prześladowcze, wpływu, owładnięcia, ksobne (odnoszące), posłannictwa, wielkościowe, zmian cielesnych, oraz omamy słuchowe (głosy).

Choroba dwubiegunowa a schizofrenia (CHAD a Schizofrenia)

Nie ma żadnych powiązań objawowych pomiędzy chorobą dwubiegunową a schizofrenią.

Zaburzenia Schizoafektywne ( „Schizofrenia dwubiegunowa”) – Objawy

Zaburzenia schizoafektywne, typ maniakalny – Objawy

W tym zaburzeniu objawy schizofreniczne i objawy afektywne – maniakalne występują jednocześnie, z porównywalnym nasileniem.

Zaburzenia nastroju polegają na:

 • Wzmożone, nieadekwatne samopoczucie,

 • Zwiększona energia, pobudzenie

 • Wzmożona aktywność – nadaktywność

 • Drażliwość

 • Brak powściągliwości w kontaktach z innymi

 • Nastawienia wielkościowe

 • Agresywne zachowania

 • Rozdrażnienie

 • Dezorganizacja zachowania

Urojenia i objawy typowo schizofreniczne:

 • Urojenia wielkościowe, nadludzkiej mocy, wyjątkowych zdolności

 • Urojenia prześladowcze

 • Urojenia odnoszące

 • Urojenie odsłonięcia – poczucie, że własne myśli są rozgłaśniane, odsłonięte – „inni znają moje myśli”

 • Urojenia nasyłania – poczucie, że znam myśli innych

 • Urojenia wpływu, owładnięcia, oddziaływania

 • Halucynacje słuchowe, głosy komentujące zachowanie chorego, nakazujące określone zachowania, dyskutujące pomiędzy sobą

Zaburzenia schizoafektywne, typ depresyjny – Objawy

W tym zaburzeniu występują objawy schizofreniczne i objawy afektywne – depresyjne, w porównywalnym nasileniu.

Zaburzenia nastroju – nasilone objawy depresyjne:

 • Obniżony nastrój

 • Spadek energii życiowej

 • Zahamowanie

 • Bezsenność

 • Brak apetytu, spadek masy ciała

 • Spadek zainteresowań

 • Problemy z koncentracją

 • Myśli samobójcze

 • Poczucie bezradności

 • Poczucie winy

 • Zmiana zachowania, typowa dla nasilonej depresji

Inne objawy, typowe dla schizofrenii:

 • Urojenia odsłonięcia

 • Urojenia wpływu, oddziaływania

 • Urojenia winy

 • Urojenia ksobne

 • Urojenia prześladowcze, śledzenia, trucia

 • Halucynacje słuchowe: oskarżające, obrażające, nakazujące, dyskutujące

Podziel się wpisem
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skomentuj wpis