Terapia DDA - leczenie DDA Warszawa | Salus Pro Domo

Terapia i leczenie DDA w Warszawie

Dzieci dorosłych alkoholików dorastały w rodzinach dotkniętych alkoholem i w dorosłości często nie mają świadomości, jaką rolę ta choroba nadal odgrywa w ich życiu. Doświadczenia dzieciństwa często odpowiadają za to, ze życie wymyka im się spod kontroli.

Dorosłe Dzieci Alkoholików wpadają w życiową pułapkę, tzw. pętlę autodestrukcyjnych wzorów zachowań, które pozwalały przetrwać w emocjonalnym chaosie alkoholowej rodziny, ale które stają się destrukcyjne w dorosłym życiu i mają negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne, jakość życia, poczucie szczęśliwości i satysfakcji życiowej. Ten nieuświadomiony zespół utrwalonych osobowościowych schematów funkcjonowania psychospołecznego powstały w dzieciństwie w rodzinie alkoholowej, jest powodem specyficznego sposobu przeżywania i interpretowania aktualnych wydarzeń i relacji w życiu dorosłym, i opisywany jest, jako Syndrom DDA, który wymaga psychoterapii DDA.

Syndrom DDA może prowadzić do poważnych problemów psychologicznych i zaburzeń osobowości, może prowokować zaburzenia psychiczne o charakterze lękowym, afektywnym, depresyjnym, psychosomatycznym, odżywiania, uzależnień. Uznaje się, że Syndrom DDA jest osobowościowym podłożem do rozwinięcia się zaburzeń.

Terapia Indywidualna DDA – Warszawa

Terapia indywidualna DDA – to proces zrozumienia wypracowanych w dzieciństwie mechanizmów funkcjonowania, które w życiu dorosłym okazały się autodestrukcyjne, to wgląd w wypierane przeżycia emocjonalne, a następnie wypracowanie i uczenie się nowego stylu funkcjonowania, aby nadać swojemu życiu pozytywny i konstruktywny kierunek. Psychoterapia DDA jest aktywizowaniem zasobów i wzmacnianiem zdrowia psychicznego. Jest prewencją głębokich zaburzeń osobowości i zaburzeń psychicznych. Formą pomocy jest również Grupowa Terapia DDA.

Centrum Medyczne Salus Pro Domo w Warszawie oferuje diagnozę i psychoterapię DDA, dorosłych dzieci alkoholików
Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w grupowej psychoterapii DDA, skontaktuj się z nami. Nasza grupa wsparcia DDA gorąco zaprasza wszystkich, którzy potrzebują pomocy.

Przeczytaj więcej na naszym blogu: 

Alkohol i co dalej?

Specjalista prowadzący

mgr Bożena Doroszewska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Marek Cichy

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Marek Ignaczak

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Paula Chibowska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE