mgr Bożena Doroszewska

Psycholog, psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w psychoterapii indywidualnej i grupowej. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i certyfikowany Specjalista do spraw Przemocy. Trener Rozwoju Osobistego i Trener Radykalnego Wybaczania.

Ukończyłam studia w zakresie psychologii klinicznej na ATK, obecnie Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jestem także absolwentką Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień prowadzonym przez Instytut Psychologii Zdrowia. Odbyłam również wiele szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz dorosłymi dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Pracowałam w Poradni Leczenia Uzależnień i Oddziale Dziennym przy Jagiellońskiej w Warszawie oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej jako konsultant psycholog i psychoterapeuta. Prowadzę terapię indywidualną i grupową na poziomie podstawowym i zaawansowanym dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA/ DDD oraz warsztaty deficytowych umiejętności życiowych dla tych osób.

Od wielu lat zajmuję się również pomaganiem osobom doświadczającym przemocy domowej oraz uczestniczyłam w tworzeniu programu pomocy rodzinom z problemem przemocy. Prowadzę konsultacje i pomoc indywidualną dla dorosłych osób doświadczających przemocy a także grupy wsparcia i grupy terapeutyczne dla ofiar przemocy. Mam własne metody pracy psychologicznej z osobami poszkodowanymi wypracowane przez lata doświadczeń.

Praca z rodziną z problemem alkoholowym i z osobami uzależnionymi a także z przemocą domową pozwoliła mi poznać specyfikę problemów tej rodziny. Doświadczenie to wykorzystuję w prowadzeniu od kilku lat terapii grupowej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z rodziny Dysfunkcyjnej.

Uzupełnieniem tej pracy z rodziną jest indywidualna i grupowa praca nad procesem wybaczania doznanych w przeszłości krzywd i usuwania urazów psychicznych, które uniemożliwiają rozwój własny i prowadzenie satysfakcjonującego, szczęśliwego życia .

Od kilkunasty lat zajmuję się także pomaganiem w rozwoju osobistym prowadząc indywidualne konsultacje i warsztaty pracy nad asertywnością, poprawą komunikacji, obroną siebie, podnoszeniem poczucia własnej wartości, wybaczaniem, radzeniem sobie z trudnymi problemami i uczuciami, poprawa relacji w rodzinie i związkach.

W swojej pracy stosuję różne metody klasycznej i nowoczesnej psychologii i psychoterapii.

Zapraszam osoby szukające pomocy psychologicznej indywidualnej i grupowej z powodu trudnej sytuacji w rodzinie, w pracy, narastających trudności życiowych, zagubienia, poszukujących własnej drogi życiowej, nie radzących sobie ze stresem, lękami, obawami i innymi, trudnymi przeżyciami, osoby chcące podjąć znaczące zmiany w życiu i odkryć nowe możliwości.

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy
Zapraszamy na indywidualne konsultacje i zajęcia grupy wsparcia dla osób doznających przemocy ze strony bliskich osób w rodzinie lub w miejscu pracy.
Jeżeli nie wiesz co zrobić i czujesz, że dłużej tego nie wytrzymasz, jeżeli wypróbowałaś/eś już wszystkie sposoby wpłynięcia na zmianę zachowania osoby agresywnej lub wykorzystującej ciebie, boisz się wracać do domu, czujesz się bezradna/ny i opadasz z sił, nie możesz spać w nocy i dręczysz się tą sytuacją – zgłoś się do nas. W miłej, kameralnej i bezpiecznej atmosferze podzielisz się swoim doświadczeniem, uzyskasz wsparcie, zrozumienie i konkretne wskazówki jak wyjść z tej sytuacji, pomoc w opracowaniu strategii obrony siebie i dzieci, nauczysz się nowych, skutecznych zachowań i sposobów radzenia sobie. Te umiejętności pomogą ci w obecnej trudnej sytuacji życiowej a także uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

Grupa spotyka się 1 raz w tygodniu.

Rezerwacja wizyty

Masz wątpliwości odnośnie wyboru odpowiedniego specjalisty? Zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego, aby uzyskać bezpłatne konsultacje.