Diagnoza ADHD u dzieci - Warszawa - leczenie nadpobudliwości u dzieci i dorosłych

Witaj na stronie Salus Pro Domo!
Dominika Ustjan
Psycholog
integracyjny

Przyjmuje: Osoby dorosłe.

Prowadzi: Psychoterapię indywidualną osób dorosłych zmagających się z różnymi problemami psychicznymi. Zajmuje się także kompleksową diagnozą psychologiczną oraz opiniowaniem na potrzeby postępowań sądowych. Prowadzi również superwizje diagnostyczne dla psychologów-diagnostów.

Rodzaj terapii: Terapia indywidualna.