Diagnoza ADHD u dzieci - Warszawa - leczenie nadpobudliwości u dzieci i dorosłych

Witaj na stronie Salus Pro Domo!
Aleksandra Bednarska
Psychoterapeuta, terapeuta pedagogiczny
Psychodynamiczny
TSR - Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Przyjmuje: Osoby dorosłe, młodzież i dzieci od 5 do 12 roku życia.

Prowadzi: Krótko- i długoterminową indywidualną psychoterapię psychodynamiczną osób dorosłych , młodzieży i dzieci. Specjalizuje się w psychoterapii osób z zaburzeniami osobowości, w tym borderline, a także zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami depresyjno lękowymi.

Rodzaj terapii: Terapia indywidualna.