dr Jolanta Paruszkiewicz

Jolanta Paruszkiewicz lekarz pediatra i specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży.

Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży.

Wieloletni ordynator Oddziału Psychiatrii Dziecięcej w Józefowie.

Uczestniczka szkoleń i superwizji w programie Humanitarian Assistance Programs EMDR i EMDR-HAP Europe EMDR. Terapeuta metodą EMDR od 1998roku.

 

 

Ukończyła szkolenie w zakresie terapii behawioralno -poznawczej oraz w systemowej terapii rodzin. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, co przełożyło się na merytoryczne wsparcie w modernizacji i organizowaniu podmiotów kierujących profesjonalną pomoc dla dzieci i młodzieży.

Absolwentka Szkoły Praw i Wolności Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Przez wiele lat współpracowała z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurem Rzecznika Praw Dzieci, Międzynarodową Inicjatywą Humanitarną, Fundacją Dzieci Niczyje i innymi organizacjami działającymi  na rzecz dzieci,  osób krzywdzonych, osób doświadczających tortur. Zaangażowana w poprawę warunków opieki  w instytucjach opiekującymi się dziećmi i osobami krzywdzonymi oraz w poprawę warunków leczenia. Współuczestniczyła w różnych projektach szkoleniowych skierowanych do nauczycieli, pedagogów, psychologów, lekarzy, pracowników Straży Granicznej. Wykładowca w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, współuczestniczyła w programach dotyczących przeciwdziałaniu przemocy w szkole, w rodzinie.

Laureatka nagrody im. Aliny Margolis Edelman

Nadal aktywna zawodowo, współpracuje z organizacjami pozarządowymi na rzecz ludzi, prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży , przeciwdziałania przemocy i innych aktywności obejmujących problemy zdrowia psychicznego.

Rezerwacja wizyty

Masz wątpliwości odnośnie wyboru odpowiedniego specjalisty? Zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego, aby uzyskać bezpłatne konsultacje.