Grójec – Lekarz Psychiatra w Centrum Medycznym Salus Pro Domo w Warszawie

 

Według doniesień Światowej Organizacji Zdrowia, problemy ze zdrowiem psychicznym są obecnie głównym problemem zdrowotnym na świecie, ocenia się, że np. depresja zajmie drugie miejsce, w rankingu najbardziej kosztownych społecznie chorób, tuż po nowotworach, i będzie większym problemem niż bezrobocie.

 

Dobry psychiatra – Grójec – kiedy warto skorzystać z wizyty u lekarza psychiatry

 

Kto z nas interpretuje zdrowie psychiczne, jako stan optymalnego funkcjonowania, wykorzystywania całego naszego potencjału, zdolności, zasobów odpornościowych, stan, w którym dobrze sobie radzimy ze stresogennymi czynnikami, przeciwnościami losu, jesteśmy produktywni i zadowoleni z funkcjonowania społecznego, jakości naszego życia. Kto z nas myśli o zdrowiu psychicznym w kategoriach, że trzeba je wzmacniać i należy o nie dbać, w takim samym stopniu, jak o zdrowie fizyczne, bo nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego ?

 

Dzisiejszy świat to przede wszystkim dynamiczny postęp technologiczny, który wymusza rywalizacyjność, konkurencyjność, prowokuje stałe poczucie zagrożenia, stany frustracji, burzy przyjazne relacje społeczne, które często stają się obojętne, bądź co gorsza agresywne i wrogie. Problemy naszego funkcjonowania w świecie zewnętrznym, w szkole, czy miejscu pracy mają oczywiście swoje przełożenie na relacje w rodzinie, która przestaje być oazą poczucia bezpieczeństwa, wsparcia i akceptacji. Wydaje się, paradoksalnie, że jedynym stałym elementem dzisiejszej rzeczywistości jest zmiana, która wymusza nieustające procesy adaptacyjne, które są związane z przeżywaniem lęku, napięcia, niepokoju, permanentnego poczucia zagrożenia dotyczącego naszego poziomu egzystencji finansowej i społecznej. To wszystko musi prowokować ryzyko doświadczania różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Uzasadniona jest teza, że wbrew pozorom trud istnienia relatywnie jest większym problemem, niż w poprzednich wiekach.

W każdym przypadku, gdy niepokoi nas obniżony poziom funkcjonowania psycho-społecznego, nasilające się objawy psycho-somatyczne, należy skorzystać z konsultacji empatycznego lekarza psychiatry, który oceni nasz stan psychiczny z perspektywy oczekiwanej, satysfakcjonującej jakości życia pacjenta.

Grójec psychiatra – jak wygląda wizyta u specjalisty Centrum Medycznego Salus Pro Domo

Podstawowym celem pierwszej wizyty u lekarza psychiatry jest ustalenie rozpoznania i wskazań do podjęcia leczenia, farmakologicznego lub psychoterapeutycznego. W tym celu, całe badanie psychiatryczne zmierza do zdiagnozowania aktualnego stanu psychicznego. Metodą jest zebranie szczegółowego wywiadu, a następnie ustalenie aktualnego stanu psychicznego pacjenta. Chronologia faktów i uporządkowanie czasowe wydarzeń, pozwala na uchwycenie początków pogorszenia samopoczucia psychicznego i prześledzenie dynamiki rozwoju objawów. Zebrane dane z wywiadu mają umożliwić lekarzowi pozyskanie wglądu w powstanie i rozwój zaburzeń psychicznych.

Grójec psychiatra – jak wygląda wizyta u specjalisty w Centrum Medycznym Salus Pro Domo

W trakcie wywiadu zadawane są pytania dotyczące historii życia badanego, rozwoju w dzieciństwie, adolescencji i wczesnej dorosłości po chwilę obecną, kształtowania się cech osobowości, charakteru, temperamentu, wykształcenia, zainteresowań i uzdolnień, przebiegu nauki i pracy zawodowej, stylu życia, funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych sposobów radzenia sobie z przeciwnościami losu. Pytania dotyczą rodziny generacyjnej i własnej. W dalszej części lekarz pyta o przebyte choroby somatyczne, neurologiczne, urazy, pobyty w szpitalu i dotychczasowe leczenie ambulatoryjne. Każde zadawane pytanie ma wartość diagnostyczną.

Badanie psychiatryczne nie jest prowadzone według z góry ustalonego schematu, jego przebieg zależy od wielu czynników, takich jak: łatwość nawiązania kontaktu z pacjentem, gotowość pacjenta do swobodnego i spontanicznego wypowiadania się, oraz jego stan psychiczny, a także wiek. Jeśli pacjent jest osobą, która nie ma problemu z nawiązaniem kontaktu, spontanicznie zaczyna opowiadać o sobie i problemie z którym przyszedł, lekarz „podąża” za nim, jedynie dopytując o poruszane wątki. W drugiej części wizyty zadaje pytania dotyczące uszczegółowienia faktów z historii życia oraz aktualnego stanu zdrowia. Zazwyczaj jednak pierwsza wizyta u lekarza psychiatry jest stresogenną sytuacją dla pacjenta, a pacjent mówi: „nie wiem od czego zacząć, denerwuje się”. To nie jest problem. Psychiatria jest specyficzną dziedziną medycyny, a badanie psychiatryczne wymaga szczególnie od lekarza tej specjalizacji taktu i umiejętnego formułowania pytań. Rozmowa nie powinna mieć charakteru urzędniczego i autorytarnego, formy  „przesłuchania” i oceniania. Nie dopuszczalny jest ton lekceważenia, wyniosłości, osądzania. Rozmowa z lekarzem psychiatrą od początku powinna mieć charakter terapeutyczny. To psychiatra przejmuje odpowiedzialność za tworzenie przyjaznego i bezpiecznego klimatu podczas wizyty.

Psychiatra Grójec – leczenie w SALUS PRO DOMO

Pomoc psychologiczna i psychiatryczna

Centrum Medyczne Salus Pro Domo w Warszawie zajmuje się zdrowiem psychicznym dzieci, młodzieży i dorosłego, leczeniem zaburzeń psychicznych.

Wyróżnia się:

 

Celem świadczonych usług jest:

Obniżanie ryzyka koniecznych hospitalizacji i wydłużanie okresów remisji.