Szkolenia i superwizje z zakresu opiniowania psychiatryczno-psychologicznego i pedagogicznego na potrzeby postępowania sądowego

Witaj na stronie Salus Pro Domo!

Opiniowanie w sprawach:

 • rodzinnych i opiekuńczych,
 • karnych, oceny poczytalności/niepoczytalności, zasadności stosowania środka zabezpieczającego, zdolności do uczestnictwa w postępowaniu karnym, oceny wyjaśnień podejrzanego/sprawcy, świadka, oceny symulacji/dysymulacji podejrzanego lub sprawcy,
 • testamentowych,
 • zdolności do świadomego i swobodnego podjęcia decyzji i oświadczenia woli,
 • ubezwłasnowolnienia bądź uchylenie ubezwłasnowolnienia,
 • zawarcie i unieważnienie małżeństwa,
 • skutków przebytych wypadków i urazów w aspekcie zdrowia psychicznego,
 • zdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • następstw związanych z mobbingiem, stalkingiem, dyskryminacją i molestowaniem seksualnym.

Nasi specjaliści:

Metody terapii:

Psychoterapeuci ośrodka pracują w ramach różnych podejść psychoterapeutycznych:

 • Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
 • Terapii behawioralno – poznawczej
 • Terapii Gestalt
 • Terapii strukturalno – poznawczej