Dysymulacja - szkolenia i superwizje Warszawa | Salus Pro Domo

Szkolenia i superwizje z zakresu opiniowania psychiatryczno-psychologicznego i pedagogicznego na potrzeby postępowania sądowego

Opiniowanie w sprawach:

  • rodzinnych i opiekuńczych,
  • karnych, oceny poczytalności/niepoczytalności, zasadności stosowania środka zabezpieczającego, zdolności do uczestnictwa w postępowaniu karnym, oceny wyjaśnień podejrzanego/sprawcy, świadka, oceny symulacji/dysymulacji podejrzanego lub sprawcy,
  • testamentowych,
  • zdolności do świadomego i swobodnego podjęcia decyzji i oświadczenia woli,
  • ubezwłasnowolnienia bądź uchylenie ubezwłasnowolnienia,
  • zawarcie i unieważnienie małżeństwa,
  • skutków przebytych wypadków i urazów w aspekcie zdrowia psychicznego,
  • zdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
  • następstw związanych z mobbingiem, stalkingiem, dyskryminacją i molestowaniem seksualnym.