Organiczne zaburzenia nastroju – objawy, przyczyny, leczenie

Witaj na stronie Salus Pro Domo!

Termin „organiczne” oznacza, że wystąpienie objawów można wiązać z rozpoznaną chorobą mózgu. Organiczne zaburzenia afektywne są dysfunkcją mózgu, wywołaną chorobami, uszkodzeniami lub urazami. Mogą występować w każdym wieku, jako skutek procesu chorobowego, większość zaczyna się w wieku dorosłym i senioralnym. Niektóre są nieodwracalne i postępujące. Rozpoznanie organicznych zaburzeń nastroju powinno się opierać na stwierdzeniu innej choroby, w której przebiegu doszło do uszkodzenia mózgu i istnieje związek czasowy między powstaniem uszkodzenia a wystąpieniem zaburzenia.

Organiczne zaburzenia nastroju (afektywne) – Objawy

Występujące spektrum objawów uwarunkowanych dysfunkcją mózgu można podzielić na dwie grupy: pierwsza dotyczy zburzeń funkcji poznawczych takich jak: pamięć, intelekt, procesy uczenia się. Druga dotyczy omamów, urojeń, zaburzeń nastroju i emocji, osobowości i zachowania. Rozpoznaniem może być: mania organiczna, depresja organiczna, dwubiegunowe zaburzenia organiczne i afektywne zaburzenia organiczne mieszane.

Organiczne zaburzenia afektywne charakteryzują się zaburzeniami nastroju i afektu. Organiczne zaburzenia depresyjne jest częstym powikłaniem schorzeń neurologicznych. Zdarza się, że depresja jest reakcją na chorobę neurologiczną i np. związaną z pojawieniem się niepełnosprawności. Jednak częściej jest przejawem deficytów mózgu, spowodowanych jego uszkodzeniem.

Objawy organicznych zaburzeń afektywnych są podobne do epizodów depresji, hipomanii i manii w przebiegu zaburzeń afektywnych.

Organiczne zaburzenia nastroju – Przyczyny

Zaburzenie może być spowodowane:

  • Uszkodzeniem mózgu w wyniku procesów zwyrodnieniowych, naczyniopochodnych, urazem, działaniem środków toksycznych.

  • Zaburzeniami czynności mózgu spowodowanymi chorobami układu endokrynnego, i innymi chorobami somatycznymi.

  • Działaniami niepożądanymi niektórych leków np. steroidów.

Depresja może wystąpić po udarze mózgu i wiązać się z występowaniem korowych i podkorowych zmian zanikowych. Przebieg depresji jest podobny do depresji w przebiegu zaburzeń afektywnych, częściej obserwuje się współwystępujące deficyty funkcjonowania poznawczego. Stany maniakalne po udarze mózgu występują rzadziej.

Uważa się, że powinna być leczona kompleksowo, leczeniu farmakologicznemu powinny towarzyszyć oddziaływania psychoterapeutyczne i rehabilitacyjne.

Depresja jest najczęstszym zaburzeniem psychicznym w przebiegu choroby Parkinsona, może mieć przebieg o charakterze dużej depresji.

Depresja występuje w przebiegu stwardnienia rozsianego (SM). Nasilenie niesprawności związanej z chorobą może sprzyjać występowaniu reakcji depresyjnych. W grupie pacjentów, którzy chorują na SM, ryzyko popełnienia samobójstwa jest 2-7,5 razy większe niż w populacji ogólnej. Z tego powodu leczenie farmakologiczne powinno być prowadzone równolegle z leczeniem psychoterapeutycznym.

Objawy depresji i stanów dysforii, drażliwości i lękowych pojawiają się również w przebiegu choroby Huntingtona. Ryzyko samobójstwa jest wysokie. W przebiegu choroby stany maniakalne są sporadyczne, 10% pacjentów przeżywa stany hipomanii, częściej występują stany drażliwości i dysforii.

Depresja występuje w przebiegu padaczki. Badania wykazują, że występowanie depresji w okresach międzynapadowych występuje u 20-50% chorych na padaczkę. Może mieć charakter o różnym nasileniu, występuje lęk, wrogość, drażliwość oraz obsesyjne treści myślenia. Osoby chore na padaczkę są narażone na liczne stresogenne czynniki związane z kontaktami społecznymi, utrzymaniem pracy, problemami emocjonalnymi, dlatego równolegle z leczeniem farmakologicznym zalecane są oddziaływania psychoterapeutyczne.

Depresja po urazach głowy. Depresja występuje u 6-39% osób, które przebyły uraz głowy. Może mieć charakter przewlekły i osoby te, są narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia myśli i prób samobójczych. Wpływ na przewlekły charakter depresji może mieć związek z czynnikami psychologicznymi związanymi z sytuacją doznania urazu, jak i z problemami przystosowawczymi w radzeniu sobie z obowiązkami i codziennymi czynnościami. Stany maniakalne mogą występować w wyniku uszkodzenia mózgu, po urazie mózgu.

Epizody manii i depresji występują u pacjentów zarażonych HIV i w przebiegu AIDS, i mogą mieć uwarunkowanie organiczne związane ze zmianami strukturalnymi mózgu.

Organiczne zaburzenia depresyjne mogą być związane z przebytymi stanami infekcyjnymi np. w skutek przebytej grypy.

W schorzeniach o podłożu organicznym może występować organiczna chwiejność emocjonalna (organiczna chwiejność afektywna). Cechuje się labilnością emocjonalną, nadmiernymi i nieadekwatnymi reakcjami emocjonalnymi do sytuacji, patologicznym płaczem lub śmiechem. Wahania stanów emocjonalnych mogą mieć różną częstotliwość, do kilku lub kilkudziesięciu wybuchów płaczu lub śmiechu w ciągu dnia. Stan często występuje z depresją, jednak stanowi niezależne zaburzenie. Zastosowanie leczenia farmakologicznego jest skuteczne.

W zaburzeniach psychicznych o podłożu organicznym mogą również występować zaburzenia lękowe, obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia psychotyczne -objawy urojeniowe i omamy oraz zaburzenia osobowości.

Zaburzenia osobowości i zachowania o podłożu organicznym, mogą być spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu. Organiczne zaburzenia osobowości mogą również przejawiać się zmiennym zachowaniem, chwiejnością emocjonalną, okresowymi stanami apatii, euforią, niedostosowanym dowcipkowaniem i śmiechem, łatwością przechodzenia w stany rozdrażnienia, wybuchy złości i agresji. Niedostosowane zachowanie do zasad i norm społecznych. Zmienne zachowanie seksualne, niestosowne propozycje seksualne, hiperseksualność, zmiana preferencji seksualnych.

Leczenie farmakologiczne organicznych zaburzeń afektywnych powinno być poprzedzone diagnozą psychoneurologiczną całościowych dysfunkcji.

Podziel się wpisem
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skomentuj wpis