Organiczne Zaburzenia Osobowości | Salus Pro Domo Warszawa

Organiczne Zaburzenia Osobowości

Lucyna Muraszkiewicz

Organiczne zaburzenia osobowości i zachowania są skutkiem choroby, uszkodzenia i dysfunkcji mózgu i są znaczącą zmianą w porównaniu z okresem przed chorobowym. Zdiagnozowane organiczne zaburzenia osobowości mają swoje następstwa w sferze poznawczej ( intelekt), emocjonalnej i zachowania.

Zmiany cech osobowościowych spowodowane zaburzeniami organicznymi w mózgu, mogą być spowodowane uszkodzeniem mózgu w skutek procesów zwyrodnieniowych naczyniopochodnych, urazów i działaniem substancji toksycznych, bądź skutkiem zaburzeń psychicznych. W diagnostyce organicznych zaburzeń psychicznych stosuje się testy neuropsychologiczne, oraz badania neuroobrazowe, do których należą tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny, a także badania neurofizjologiczne.

Należy zaznaczyć, że obraz kliniczny zaburzeń osobowości o podłożu organicznym może być podobny do innych postaci zaburzeń psychicznych uwarunkowanych organicznymi zmianami, dlatego wymaga szczegółowej diagnozy i badań psychiatryczno-psychologicznych, przed włączeniem leczenia psychofarmakologicznego.

Organiczne Zaburzenia Osobowości – Objawy

  • Występuje zmienione zachowanie emocjonalne, które przejawia się emocjonalną chwiejnością. Łatwość przechodzenia w różne stany emocjonalne, pojawia się nieadekwatna wesołość, dowcipkowanie, euforia i łatwość przechodzenia w stan drażliwości, którym towarzyszą wybuchy złości i gniewu, agresywne zachowania, oraz w stany apatii, wybuchy płaczu.
  • Trwale zmniejszona wytrwałość w realizacji celowych działań, zwłaszcza długoterminowych, wymagających casu i wysiłku.
  • Zmiana tempa i zborności myślenia, rozwlekłość wypowiedzi, nadmierna dygresyjność, wielowątkowość lub monotematyczność.
  • Impulsywne realizowanie nagłych potrzeb, bez przewidywania ich konsekwencji i nie zważania na następstwa. Możliwość podejmowania działań antyspołecznych np. kradzieże. Zmienione i niestosowne zachowania seksualne, hiposeksualność, zmiana preferencji seksualnych.
  • Nie przestrzeganie zasad higieny osobistej, żarłoczne jedzenie.
  • Mogą pojawiać się zaburzenia procesów poznawczych objawiające się podejrzliwością, nieufnością, urojeniowymi nastawieniami paranoidalnymi, nagłymi abstrakcyjnymi zainteresowaniami.
(+48) 22 690 03 15

Umów się na wizytę
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments