Terapia DDA - czym jest i jakie ma zalety? - Salus Pro Domo

Terapia DDA – czym jest i jakie ma zalety?

Lucyna Muraszkiewicz
TERAPIA DDA – CZYM JEST I JAKIE MA ZALETY?

Nie pozwól, aby Twoja przeszłość decydowała o Twojej przyszłości

Skutki dorastania w dysfunkcjonalnej rodzinie, w której rodzic(e) nadużywał alkoholu, są odczuwane przez całe dorosłe życie i są nazywane Syndromem DDA.

Nałóg picia przez rodzica powoduje poważniejsze urazy psychiczne niż te, które dotykają samej osoby uzależnionej. W dorosłym życiu są one powodem permanentnego braku poczucia wewnętrznego spokoju, satysfakcji życiowej i szczęśliwości pomimo relatywnie poważnych wysiłków, starań i sukcesów. Dorosłe Dzieci Alkoholików są zakładnikami własnych wzorców postępowania, które wypracowały w przeszłości by „przeżyć” w rodzinie. Niestety, mechanizmy te najczęściej są zniewalające w dorosłym życiu, stanowią system dezadaptacyjnych sposobów radzenia sobie w życiu i uniemożliwiają pełną, satysfakcjonującą samorealizację.

Objawami syndromu DDA są najczęściej:

 • problemy w zakreśleniu granic własnej tożsamości, stworzeniem spójnego obrazu samego siebie,

 • przeżywanie stanów depresyjnych, lękowych, napięcia, niepokoju, życie w permanentnym stresie,

 • chwiejność emocjonalna, stany drażliwości, dysforyczności, apatii, smutku, cierpienia bez wyraźnej przyczyny,

 • przeżywanie złości, wrogości, podejrzliwości i nieufności w relacjach,

 • przeżywanie poczucia winy bądź krzywdy w relacjach z innymi,

 • tendencje do zachowań ryzykownych, uzależnień,

 • tendencje do zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych,

 • tendencje do nasilonego perfekcjonizmu i niski poziom zadowolenia z sukcesów,

 • postawy nadopiekuńcze, nadodpowiedzialności, wzmożonej kontroli i samokontroli,

 • syndrom potencjalnej ofiary w relacjach z innymi,

 • doświadczanie wstydu, niepewności,

 • niskie poczucie wartości, samoakceptacji,

 • brak poczucia stabilności, bezpieczeństwa,

 • tendencje do izolacji i marginalizacji społecznej,

 • tendencje do zależności w relacjach, problemy separacyjne,

 • cechy bierno-agresywne,

 • tendencje do przeżywania zaburzeń depresyjnych, lękowych, odżywiania, objawów psychosomatycznych,

 • problemy w budowaniu i utrzymaniu trwałych, bliskich związków partnerskich,

 • niski poziom wglądu we własne stany emocjonalne, motywy zachowań, decyzji,

 • zaprzeczanie przeżywaniu negatywnych stanów emocjonalnych,

 • niski poziom samorealizacji, wykorzystywania własnego potencjału intelektualnego i psychospołecznego,

 • niedojrzałość emocjonalna w pełnieniu ról społecznych: partnera, małżonka, pracownika, rodzica.

Psychoterapia DDA jest sposobem na uwolnienie się od bagażu, skutków traumatycznych doświadczeń dzieciństwa w postaci wypracowanych dysfunkcjonalnych schematów postępowania.
(+48) 22 690 03 15

Umów się na wizytę

Psychoterapia DDA – to proces zrozumienia wypracowanych w dzieciństwie mechanizmów funkcjonowania, które w życiu dorosłym okazały się autodestrukcyjne. To możliwość wglądu w wypierane przeżycia emocjonalne, a następnie wypracowanie i uczenie się nowego stylu funkcjonowania, aby nadać swojemu życiu pozytywny i konstruktywny kierunek.

Psychoterapia DDA pozwala na rozpoczęcie świadomego procesu odzyskania wolności, przejęcia kontroli nad własnym życiem i kreowaniem własnego świata, zgodnego z własnym potencjałem, potrzebami, ambicjami i aspiracjami.

Psychoterapia DDA jest aktywizowaniem zasobów i wzmacnianiem zdrowia psychicznego.

Psychoterapia DDA jest prewencją głębokich zaburzeń osobowości i zaburzeń psychicznych.

Miejscem spotkania DDA jest Warszawa, a dokładnie jest ona prowadzona w Centrum Medycznym Salus Pro Domo w formie: grupowych spotkań (Psychoterapia Grupowa) i Psychoterapii Indywidualnej.

Zazwyczaj celem Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej DDA są:

 • uporanie się i rozstanie z dzieciństwem,

 • uporządkowanie spraw i relacji z rodzicami,

 • dokonanie procesu separacji-indywidualizacji,

 • zrewidowanie i zmienienie oceny samego siebie,

 • umiejętność rozpoznawania stanów emocjonalnych, przyczyn ich przeżywania,

 • uzyskanie wglądu w problemy emocjonalne, mechanizmy funkcjonowania,

 • pozyskanie umiejętności kontrolowania stanów emocjonalnych i zachowania,

 • wzrost poczucia kontrolowania i sterowania własnym życiem,

 • uporządkowanie obecnego życia i nakreślenie realnych planów dot. przyszłości.

Psychoterapia Indywidualna DDA

Pozwala na głębszą, zindywidualizowaną pracę, jest wskazana w poważniejszych problemach osobowościowych. Może być formą kontynuacji terapii grupowej DDA. Terapia DDA w Warszawie z pewnością pomoże w wielu rodzajach schorzeń, jakie są związane właśnie z tym tematem.

Psychoterapia Grupowa DDA – Zalety udziału w Terapii Grupowej DDA

 • Wspólnota doświadczeń, poczucie, że nie jesteś osamotniony w swoich problemach, inni mają podobne, jak sobie z nimi radzą?, jak je rozwiązują?

 • Doświadczenie, że moje problemy są rozwiązywalne, inni poradzili sobie z podobnymi problemami.

 • Pomaga uzyskać wgląd w nieuświadomione konflikty wewnętrzne, pragnienia, stosowane mechanizmy obronne, zrozumieć znaczenie i funkcje doświadczanych objawów.

 • Doświadczenie, że nie jestem wyjątkowy, inny.

 • Spotkania grupowe pomagają przełamać barierę milczenia, dają możliwość podzielenia się swoim brzemieniem w atmosferze zrozumienia, akceptacji i poczuciu bezpieczeństwa.

 • Pozwalają na nawiązanie bliskich relacji, które ma wpływ na dotychczasowe poczucie osamotnienia, społecznej izolacji.

 • Pozwalają doświadczyć wsparcia, akceptacji i zrozumienia, empatii i poczucia bezpieczeństwa,

 • Dają niepowtarzalną okazję do prób porzucenia psychicznych masek i pancerzy, oraz kontaktu z własną, skrywaną sferą tożsamości.

 • Pozwala na doświadczenie zaufania i altruizmu.

 • Pozwala doświadczyć prawdziwych i głębokich interakcji.

 • Pozwala zdobyć wiedzę, jak inni mnie spostrzegają, co jest moją mocną stroną?

 • Pozwala doświadczyć poczucia wartości, szacunku, godności, uznania, samoakceptacji, i budować samoocenę.

 • Pomaga w odkrywaniu i uczeniu się nowych, konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów.

 • Uczy społecznych umiejętności.

 • Dostarcza wiedzy – elementy psychoedukacyjne, pozwalają zdobyć wiedzę na temat problemów psychicznych, właściwości i prawidłowości funkcjonowania człowieka, zrozumienia siebie. Poznawcze uczenie się w toku psychoterapii grupowej wzmacnia jej efekty.

Dodatkowym wymiarem Terapii Grupowej DDA jest to, że wszyscy jej uczestnicy mają podobne problemy, przeżycia emocjonalne i doświadczenia, tym samym jednorodność grupy daje poczucie głębokiego zrozumienia i akceptacji, oraz niepowtarzalną możliwość uczenia się przez analogię – tzw. „lustrzane odbicie”. Terapia grupowa DDA w Warszawie jest ogromną szansą na to, aby odkryć harmonię z samym sobą, poprzez pracę w grupie.

Udział w terapii DDA wzmacnia dobrostan psychiczny, aktywizuje zasoby odpornościowe, i jest skutecznym sposobem poprawy, jakości życia i poziomu satysfakcji. Nasza grupa DDA w Warszawie zaprasza na wartościowe i budujące spotkania, dzięki którym nauczysz się żyć ze swoimi przykrymi doświadczeniami.

Grupa Psychoterapeutyczna jest opisywana przez specjalistów, jako społeczny mikrokosmos – miniaturowa reprezentacja świata społecznego.

Nie zmieniając przeszłości, nauczyć się ją kontrolować – nie pozwól by o Tobie decydowała.

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w grupowej psychoterapii DDA, skontaktuj się z nami. Nasza grupa wsparcia DDA gorąco zaprasza wszystkich, którzy potrzebują pomocy.

(+48) 22 690 03 15

Umów się na wizytę
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments